Business case – Waarom een Wizard?

Weagree versnelt contracten maken: accelerated contract drafting. Naast gebruiksvriendelijkheid (zie de screenshots), heeft de Weagree Wizard veel voordelen:

1. Tijdbesparing en verbeterde productiviteit. In de meeste gevallen kan de benodigde tijd voor het opstellen van een eerste conceptovereenkomst worden gereduceerd met zo’n 80 procent. De productiviteit van de bedrijfsjurist verbetert dus sterk. Tijdbesparing kan oplopen tot tussen 180 en 320 uur per jurist per jaar. Hierdoor kan ook externe ondersteuning (bijv. interim juristen, ‘local counsel’) worden geminimaliseerd.

2. Responstijd van een juridische afdeling wordt minimaal. Door de versnelling in het opstellen van alledaagse en complexere contracten minimaliseert de responstijd van een juridische afdeling. Bedrijfsprestaties verbeteren. Belanghebbenden worden op efficiënte wijze betrokken (zowel de cliënt van een advocatenkantoor als ‘het bedrijf’ dat input levert). Het aanleveren van een ‘eenvoudig’ eerste concept voor een maatwerkovereenkomst duurt geen weken.

De Weagree Wizard kan alle soorten contracten en documentatie automatiseren. Het werkt voor zowel alledaagse contracten (bijv. geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten van levering of koop, distributie- of agentuurovereenkomsten, licenties, volmachten, aandeelhoudersvoorstellen, notariële documenten, alsmede arbeidsovereenkomsten), als voor grote complexe contracten (bijv. overeenkomsten voor de koop van aandelen, SPA’s, joint-ventureovereenkomsten, leningen, kredietfaciliteiten, prospectussen en alle soorten IE- en ICT-licenties).

3. Verbeterde contractkwaliteit. Het introduceren van de Weagree Wizard fungeert als katalysator voor het opwaarderen van modelcontracten (topkwaliteit modelcontracten zijn dus geen voorwaarde voor het introduceren van een contractcreatieapplicatie). Met de Weagree Wizard worden alle modelcontracten, contract bouwstenen en clausules vanaf één centrale locatie beheerd. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van alle contracten.

4. Verkorting van de transactiedoorlooptijd. Het vlot kunnen uitsturen van een (eerste concept) overeenkomst houdt de vaart in een transactie en creëert momentum. Een goed doordachte Q&A zorgt ervoor dat er in een eerste conceptovereenkomst geen overbodige clausules staan. En doordat (a) de productiviteit van een juridische afdeling verbetert, (b) de responstijd van een juridische afdeling verkort wordt, en (c) de kwaliteit van de eerste conceptovereenkomst hoog zal zijn, vraagt een transactie minder tijd en onderhandelingsrondes. Discussiepunten zijn vanaf het begin klinkklaar. Een verkorte transactiedoorlooptijd is het resultaat.

5. Compliance en risicobeheersing. Omdat de Weagree Wizard veel sneller werkt dan knippen-plakken en zoeken-vervangen bij het contractenschrijven, en omdat contracten meer to the point zullen zijn, zijn mensen geneigd om hun contracten via de Wizard op te stellen. Als prestaties van een juridische afdeling sterk verbeteren, zullen business managers meer geneigd zijn om zich te (gaan) houden aan contracteringsvereisten (compliance contracting requirements). Anders gezegd, als een bedrijfsjurist professioneel kan werken, is de kans kleiner dat een business manager de juridische afdeling mijdt.

Voorts kan routineus contractencreëerwerk worden gedelegeerd aan ‘de business’ (zoals gezegd, desgewenst met voorafgaande juridische toestemming alvorens het contract daadwerkelijk kan worden gegenereerd). Tot slot, het risico van fouten of omissies is tot een minimum teruggedrongen.

6. Geoptimaliseerd contracten knowhow-beheer. De Weagree Wizard is een krachtige oplossing voor het beheren van contracten knowhow. Dankzij de database technologie zijn alle modelcontracten, de contract-bouwstenen en het clausulebestand niet alleen centraal te beheren, maar ook beter doorzoekbaar en toegankelijk (door categorisatie, sleuteltermen en ‘ownership’ van de contracten-knowhow). Daarbij maakt de Wizard het eenvoudig om modelcontracten over te dragen van generatie op generatie juristen.

7. Workflow en toezicht op status. De Weagree Wizard heeft een workflow, die (a) de goedkeuringsstatus van contracten toont, (b) voorkomt dat business opportunity’s voorbijgaan door een gebrek aan responsiviteit in het bedrijfsproces, en (c) structureert standaardprocessen op gestandaardiseerde wijze. De workflow toont de daadwerkelijke status van het onderhanden contractenwerk. Het hoger management krijgt real time inzicht in alle transacties (en andere activiteiten) die hun ‘business units’ aangaan. Aparte verslagen van business managers kunnen zo worden teruggedrongen.

8. Gebruiksvriendelijk: tevreden medewerkers. De Weagree Wizard is simpel en zeer eenvoudig te gebruiken (geen training vereist). De Q&A is intuïtief. De Wizard vereist niet een grootscheeps herontwerp van processen.

Voor een demofilmpje van 12 minuten, klik hier.