Contractcreatieapplicatie – Weagree Wizard geïntroduceerd

Online contractcreatie. Weagree’s contractcreatieapplicatie (de Weagree Wizard) automatiseert contracten maken. Gebruikers beantwoorden een gebruiksvriendelijke Q&A en genereren een maatwerk eerste conceptovereenkomst gebaseerd op hun eigen modellen en templates. Zowel advocaten als bedrijfsjuristen zijn gebruikers, en zowel cliënten van advocatenkantoren als de interne klanten van afdelingen juridische zaken. De gegenereerde contracten – eenvoudig of complex – voldoen aan de hoogste standaarden voor contractvormgeving en -formattering.

Gebruikersvriendelijkheid. De Weagree Wizard is bijzonder gebruiksvriendelijk en betekent (a) minder change-management-uitdagingen, en (b) het gemakkelijk invoegen of veranderen van templates en questionnaires.

Voor gebruikers betekent gebruiksvriendelijkheid:

 1. Eenvoud en aantrekkelijk
 2. Gevoel van complete grip op uw contract
 3. Uitsluitend zien wat relevant is
 4. Maximale flexibiliteit
Create contracts on mobile phones and tablets

Elk type contract. De Weagree Wizard versnelt zowel routineus als zeer complex contractcreatiewerk. Het knip-en-plak en zoek-en-vervang schrijfwerk bij routinecontracten, met de daaraan gerelateerde fouten, worden vermeden. Complexe overeenkomsten, zoals bij SPA’s en joint venture overeenkomsten, worden vereenvoudigd dankzij de (modulaire) structuur van de Wizard.

Klik hier voor een demo (12 minuten). Als u wilt zien hoe gemakkelijk het inbouwen van modelcontracten gaat, klik dan hier (vooral video tutorial 2 laat zien hoe enorm gebruiksvriendelijk de inbouwfunctionaliteit voor templates is – geen programmeertaal en geen programmeervaardigheid vereist).

Clausulebestand. De Weagree Wizard bevat een krachtige functionaliteit om een modelclausulebestand toegankelijk te maken (en te beheren). Dit clausulebestand wordt gebruikt: (a) voor atypische onderwerpen die niet in een Wizard-template worden geregeld, en (b) voor het op maat maken van clausules voor een mark-up van een overeenkomst die afkomstig is van de wederpartij:

 • per template (bijv. alleen voor een specifieke transactie) kan een gebruiker, tijdens de Q&A, een ad hoc clausule invoegen in het template (bijv. in een SPA een clausule voor verkoop en levering van onroerend goed of intellectuele eigendom);
 • een enkele (reeks van) op maat gemaakte clausules voor uw mark-up van de conceptovereenkomst van de wederpartij;
 • herbruikbare clausules voor gebruik in verschillende templates;
 • variaties op een bouwsteen bij elkaar gerangschikt (dankzij categorisering, en een zoek/filter functionaliteit).

Weagree clause library screenshot

Belang van een goede Q&A. Een belangrijk change-management aspect bij het introduceren van contractcreatie is de kwaliteit van de bij het modelcontract behorende Q&A. Een effectieve questionnaire helpt de afstand tussen ‘juridische zaken’ en ‘het bedrijf’ te verkleinen. Het formuleren van de questionnaire is een vaardigheid en vereist kennis van zowel de juridische vraagstukken als de contractpraktijk binnen het bedrijf.

Workflow. De Weagree Wizard bevat een workflow, waarmee een juridische afdeling goedkeuringsrechten kan introduceren en compliance kan controleren. Deze functionaliteit rechtvaardigt toegangsrechten tot de Wizard voor business line managers, met de mogelijkheid om het contract pas te genereren nadat het is goedgekeurd door de verantwoordelijke jurist. Daarnaast geeft de workflow-functionaliteit een juridische afdeling of een hoofd juridische zaken inzicht in de status van lopende transacties.

Contract-huisstijlbeheer. In de Weagree Wizard is contracthuisstijl beheer gecentraliseerd. Zodoende vraagt een verandering van ‘look & feel‘ (bijv. lettertypegrootte, inspringing, nummeringsstijl, kop- en voettekst) slechts enkele minuten om te worden toegepast op alle te creëren contracten.

Contractknowhow-beheer. De Weagree Wizard is een krachtige contractenknowhow-beheerapplicatie. Modelcontracten en individuele modelcontractclausules worden op zeer gebruiksvriendelijke wijze beheerd en centraal onderhouden.

De Wizard is toegerust met een aantal hoogwaardige contract templates (met questionnaire). De klant kan deze naar wens wijzigen en uitbreiden. Uiteraard kunnen ook de eigen modelcontracten worden ingebouwd.

Voor beheerders van de Wizard betekent gebruiksvriendelijkheid:

 1. Intuïtief werk, dat geen programmeervaardigheden vereist
 2. Beknopte introductietraining (twee of drie dagdelen, gevolgd door ad hoc coaching)
 3. Uitstekende handleiding en instructievideo’s
 4. Eenvoudig en gecentraliseerd contractenhuisstijlbeheer

Onze applicatie verbetert de productiviteit, reactietijd (van JZ), naleving van interne contracteringsrichtlijnen (compliance), kwaliteit van contracteren en het contractenknowhow-beheer aanzienlijk.