Cursussen contracten schrijven

Effectieve contracten. Het kunnen schrijven van een effectief contract is waardevol. Een effectief contract ondersteunt de achterliggende bedrijfsdoelen, past bij de ondernemingsactiviteiten en bedrijfscultuur, en behandelt uitsluitend de onderwerpen die ertoe doen. Helder, accuraat contractentaal en consistentie zijn van essentieel belang om dubbelzinnigheden, dus misverstanden of zelfs geschillen te voorkomen. Weagree geeft cursussen over contractenschrijven.

Contract drafting trainingen. Weagree biedt interne trainingen en workshops voor junior en senior bedrijfsjuristen. De cursussen en workshops kunnen naar wens worden aangepast. Trainingen behandelen algemene beginselen van contracten schrijven, best practices van contracten schrijven, en de do’s en don’ts in grensoverschrijdende context. Cursussen kunnen worden geïndividualiseerd en specifieke behoeftes kunnen worden uitgediept.

Cursussen grensoverschrijdend contracteren. Daarnaast hebben wij een internationaal programma ontwikkeld over grensoverschrijdend contracteren. In verband hiermee geven we cursussen over het schrijven van specifieke typen contracten, evenals over onderhandelen in een internationale context. Denk aan M&A-gerelateerde overeenkomsten, fabricage en distributieovereenkomsten, agentuur, langdurige leveringsovereenkomsten, contractuele samenwerkingen en uiteenlopende IE-gerelateerde contracten: licentieovereenkomsten, knowhow- en octrooilicenties, overeenkomsten tot gezamenlijke technologieontwikkeling, akten voor technologieoverdracht en allerhande softwarecontracten. Deze cursussen behandelen onderwerpen zoals Incoterms, letters of credit, documentair krediet en het Weens Koopverdrag (CISG).
Dankzij onze kennis van vergelijkend contracten- en handelsrecht, helpen we inzien waarom buitenlandse juristen bepaalde onderwerpen tijdens onderhandelingen aan de kaak stellen. Een beter begrip van de (juridische) context van de wederpartij maakt het makkelijker om tot een overeenkomst te komen.

Voorbeeld cursus programma. In een van onze weblog posts kunt u de opzet bekijken van een cursus contractenschrijven voor senior juristen (klik hier).