Instructievideo’s beheerders

In een aantal korte instructievideo’s leren beheerders hoe de Weagree Wizard aan de template-inbouwkant werkt. De instructievideo’s zijn in het Engels.

Inhoudsoverzicht

We hebben de video tutorials ingedeeld in categorieën:

A. Meteen van start: wat je moet weten
B. Inbouwen van templates (basisaspecten)
C. Bijzondere onderwerpen
D. Contract-knowhow-beheer
E. Configureer en beheer het Weagree Wizard portal

De video’s laten zien hoe je je contract-knowhow optimaal beheert, hoe je zelfstandig een compleet template kunt inbouwen met gebruikmaking van Weagree’s template creation tool, en hoe je je portal van de Weagree Wizard verder kunt inrichten en optimaliseren.

Na het kijken van de instructievideo’s onder kopje A ben je (in slechts 35 minuten) in staat om zelfstandig een compleet modelcontract in te bouwen, inclusief een bijbehorende eenvoudige questionnaire of vragenlijst. Kijk voor meer geavanceerde mogelijkheden de video’s onder kopjes B en C.

Iedere video tutorial duurt tussen 1:20 en 6:20 minuten (gemiddeld 3:50 minuten, en tezamen twee uur). Veel plezier!

[Geactualiseerd op 15 November 2019]

A. Van start: wat je moet weten

A.1. Quick orientation on the Administrator tooling - 1:57 min.

A.2. Quick orientation on the Template creation tool - 2:57 min.

A.3. Templates: building blocks and contract clauses (left side) - 3:57 min.

A.4. Start inserting your model contract - 3:56 min.

A.5. Inserting your model contract; the template outline - 6:54 min.

A.6. Building your questionnaire (Q&A elements 1/2) - 3:59 min.

A.7. Building your questionnaire (Q&A elements 2/2) - 3:46 min.

A.10. Automated import of your Word-document - 4:08 min.

[Het is mogelijk om een Word-document binnen enkele seconden in de Weagree Wizard te uploaden. Hoe dit werkt, leggen we uit in deze instructievideo.]

A.11. Optimising the formulation of your Q&A (admin’s questionnaire popup) - 2:44 min.

Om het inbouwen van templates te verdelen tussen senior juristen en paralegals en professional support lawyers: video tutorial A.11 toont hoe beiden tegelijkertijd aan een template kunnen sleutelen; de ene aan de formulering van de questionnaire (met alle bijbehorende Q&A-elementen) en de anderen (of Weagree’s team van inbouwers) aan het invoegen van het modelcontract en basisblokken voor het template. Alle Q&A-vragen en bijbehorende elementen verschijnen in één dialoogscherm:

Other video tutorials particularly worth watching if you’re considering taking a licence under the Weagree Wizard:

B. Inbouwen van templates (basisaspecten)

B.1. Overview of all advanced tutorial videos - 10:09 min.

In deze instructievideo introduceren we de beheersfunctionaliteiten – een blik in de gereedschapskist:

B.2a. Choice questions: radio buttons, dropdowns, checkboxes - 4:03 min.

Deze instructievideo is goeddeels een herhaling van video A.7 over het invoegen van radiobuttons (multiple choice), dropdown-menu’s and aanvinkvakjes (optionele alternatieven).

B.2b. Choice questions: Q&A-checkboxes - 2:19 min.

B.3. Choice questions: Q&A-radiobuttons, dropdowns, checkboxes (advanced aspects) - 2:36 min.

B.4. Defined terms and definitions - 5:58 min.

Voor een optimaal beheer van je contractenknowhow, behandelt de Weagree Wizard definities op een bijzondere manier:

B.5. Schedules and annexes - 4:34 min.

B.6. Cross-references (all aspects) - 4:10 min.

Kruisverwijzingen in contracten gecreëerd met de Weagree Wizard kunnen niet fout gaan, en het ‘inbouwen’ ervan is eenvoudig. In deze instructievideo leggen we uit hoe eenvoudig dat is:

B.7. Party details and other CRM information - 6:20 min.

B.8. Tables - 4:10 min.

B.9. Columns - 1:24 min.

B.10. Captions (clause headings) - 2:04 min.

C. Bijzondere onderwerpen

C.1 Global questions (1/2 Introduction and global editable fields)

During a questionnaire, you want to avoid asking the same question twice. That’s what global questions are for:

C.2 Global questions (2/2 Global choice questions)

C.3 Lookup lists

[Under construction]

 • Introducing the concept (and examples)
 • Distributing choice results
 • Implementing corporate policies
 • Party references in case of large numbers of contracting parties
 • Creating and modifying lookup tables
 • Uploading a lookup table (from your spreadsheet)
 • Triggering lookup values
 • Lookup tables and global questions

C.5 Calculations and number-formatting

[It is possible to automatically calculate amounts and values based on the input of a user (and such calculation options are not limited in complexity). Also, it is possible to automatically format the user-inserted value (i.e. by determining thousands-dividers and number of decimals). The video explaining how this works is under construction]

C.6 Applying authorisation levels in templates and Q&A

C.7 Preparing your Word-document

[Under construction]

 • Search-replace all: [gq.Party1] and [gq.Party#]
 • Identify places to insert definition tags
 • Identify the annexes
 • Tag for editable fields
 • Tag for choice-elements

D. Contract-knowhow-beheer

D.1. Your clause library (how to organise and use)

Watch this video to learn how you can optimise using and maintaining your contract know-how, with a maximum reuse of contact building blocks and possibility to insert an ad hoc clause in your contract during the a questionnaire.

Other video tutorials particularly worth watching if you are considering taking a licence under the Weagree Wizard:

D.2. Organising your contract house styles - Introduction

In video tutorial D.1, you will learn how to create and manage your contract house styles in the Weagree Wizard. We explain how to manage the look & feel of your contracts from one central location:

D.3. Document styling - uploading and using your own dotx-templates

[You can use your own dotx-file (the Word-template containing the styling information of your contracts (incl. fonts, numbering style and clause indentation). The video tutorial explaining this is under construction]

 • Your dotx-file
 • Template styles: indentation and numbering
 • How to apply
 • Which styles are available?

D.4. Phrases: reinforcing standard text phrases

[Under construction]

E. Configureer en beheer het Weagree Wizard portal

E.1. Organising your contract house styles

[The information that must appear in the contract headers and footers, the layout of your contract cover pages, and a number of other settings can be organised centrally, on one or several contract house styles. The video tutorial explaining this is under construction]

E.2 Organising the Party database

[Under construction]

E.3 Workflow tab

[Under construction]

 • Submitting, default legal approver, approving
 • Setting up e-mail alerts
 • Substituting a colleague (my colleagues)
 • Monitoring compliance and reporting

E.4 Organising internationality (languages)

[Under construction]

 • Weagree Wizard interface languages
 • Template languages
 • Phrases

E.5 External integrations

[Under construction]

 • Identifying the external source or target application
 • Linking template fact sheets to externally sourced data sheets
 • Mapping the data fields

E.6 Setting up and configuring SAML (SSO - single sign-on)

[Under construction]

 • Introduction
 • Configuring SAML with your dashboard