Verbetering modelcontracten

Versneld contractenschrijven. Een belangrijk aspect van accelerated contract drafting is een effectieve standaardisering van modelcontracten. Dit impliceert het ontwikkelen of upgraden van (bouwstenen van) modelcontracten en slimme keuzes bij het bieden van clausuleopties. Het verbeteren van modelcontracten: allereerst is het een kwaliteitssprong naar best-practice-contracteren; en ten tweede verbetert het het contracten-knowhowbeheer. Weagree heeft brede ervaring met de ondersteuning van beide.

Excellentie. Weagree verbetert modelcontracten met inachtneming van vooraf afgestemde, consistente best practices voor het schrijven van (model)contracten. Een voorbeeld van zulke best practices vindt u hier. In samenspraak met de opdrachtgever verwoorden we bedrijfs- en industriegebonden kwesties in de uiteindelijke modelcontracten. Gemaakte keuzes die om wat voor reden dan ook ooit in de bestaande modelcontracten waren terechtgekomen, zullen we ter discussie stellen, opdat het resulterende modelcontract ‘lean’ en ‘to-the-point’ is.

Tweeledige aanpak. Weagree kan nieuwe modelcontracten samenstellen uit aangeleverde praktijkvoorbeeldcontracten, de bestaande modellen verbeteren of dubbelchecken, en geheel nieuwe modelcontracten schrijven. Veelal worden de diverse gewenste modelcontracten toegelicht in een begeleidend overzicht, met verwijzing naar concrete situaties of juist in nauw, gezamenlijk overleg. Essentiële beleidskwesties die hun uitwerking moeten krijgen in een modelcontract kunnen worden besproken in gerichte overlegsessies waarin eventueel ook collega’s uit ‘de business’ worden betrokken. Hierin krijgt Weagree soms de rol van onafhankelijk, ‘deskundig’ buitenstaander.

Vaak verdient het de voorkeur om pragmatisch, stapsgewijs de scope van de werkzaamheden te bepalen en zo ook de prioriteiten te stellen: eerst de belangrijkste modelcontracten en vervolgens de minder vaak gebruikte. Weagree assisteert bij dergelijke verbeteringsslagen.

We realiseren ons dat juristen sterk uiteenlopende meningen kunnen hebben over nut of noodzaak van modelcontracten. Weagree mengt zich in principe niet in zulke discussies (al dagen we wel uit om te komen tot een optimaal resultaat).

Advies over procesverbetering. Idealiter is het verbeteren van modelcontracten en -clausules een vast onderdeel van de werkzaamheden van een jurist. Weagree geeft haar klanten advies over het in gang zetten en in goede banen leiden van verbetering, en over hoe de mogelijke valkuilen te vermijden.
Meer informatie over het verbeteren van modelcontracten en het modellenbeheer staat in ons gratis e-boek (‘Making and managing model contracts’).

Kwalitief hoogstaande templates worden meegegeven. De Weagree Wizard bevat bij aanvang een precedentenreeks die van toegevoegde waarde kan zijn voor de best practice documenten van de klant. Een aantal hiervan worden gratis beschikbaar gesteld (voor niet-commerciele doeleinden) en kunt u hier downloaden.

Heeft u belangstelling voor onze Drafting Diensten? Neem contact op met Weagree.