VACATURE: innovation-minded lawyer

 

Innovatief jurist. Verander de juridische sector als teamgenoot bij een wereldwijd succesvolle juridisch innovator.

Succesvolle innovator

Weagree is wereldwijd een toonaangevende innovator die de juridische sector op z’n kop zet. Weagree’s contractcreatieapplicatie (contract automation) automatiseert het contractenschrijfwerk van juristen, op een uiterst disruptive manier. Onze “Weagree Wizard” creëert en beheert contracten van de hoogste kwaliteit, meestal voor de core business van onze klanten. Weagree ondersteunt organisaties bij het verbeteren van hun modelcontracten en het ontwikkelen van een robuust contracten-knowhow. Hierin speel jij een grote rol, al meteen.

Sinds 2006 innoveren we continu, pionieren we in de toekomst van de juridische dienstverlening. Blockchain, artificial intelligence (AI) en ‘machine learning’ zijn vanzelfsprekende uitbreidingen op onze Weagree Wizard. We verwachten dat je daarin meedenkt.

Jouw verantwoordelijkheden

In nauwe samenwerking met inspirerende klanten zul je:

 • hun modelcontracten inbouwen in de Weagree Wizard. Dit heeft alles te maken met puzzelen en dat met bijzondere contracten
 • training geven aan (de juristen) bij onze klanten
 • onze klanten helpen bij hun uitdagingen qua legal-tech en gedragsverandering
 • ondersteunen van implementatie-partners, zowel in Nederland als wereldwijd
 • ideeën bedenken ter verbetering van onze Weagree Wizard, en nieuwe functionaliteiten testen

Onze klanten zullen regelmatig je advies inwinnen over best practices op het gebied van modelcontracten, contracten-knowhow en legal tech. Je werk behelst ook taken in projecten met Weagree’s samenwerkingspartner, de Verenigde Naties.

Je zult ‘alles’ leren over grensoverschrijdend contracteren en de ins & outs van internationale overeenkomsten. Je beleeft hoe de toekomst van de juridische dienstverlening zich onder je handen ontwikkelt. Onze innovatieve klanten zullen met je brainstormen over legal-techkansen en hun vervolgstappen daarin.

Je krijgt meteen grote verantwoordelijkheid (en waar nodig zullen wij je helpen ‘as you go’). Je werkt aan grote projecten waarop we niet alleen apetrots zijn, maar die ook ongelooflijk inspireren.

Collaborative en connected

Je werkt nauw samen met onze (momenteel 55) klanten, waarvan de meesten indrukwekkende namen zijn. (Nog niet de helft ervan staat op onze website, we kunnen het namelijk niet bijhouden, maar kijk gerust hier wie er al wel staan.) Het daagt ons uit de hoogste kwaliteit werk te leveren en inspireert uiteraard. Wereldwijd zijn we in gesprek met de grootste multinationals.

We vinden het mooi te worden gezien als internationaal expert op het gebied van ‘contractenschrijven’ en onze klanten te inspireren de kwaliteit van hun contracteerprocessen te verbeteren. Weagree is de private partner van de Verenigde Naties op het gebied van ‘legal tech’. We hebben een actieve LinkedIn community Drafting contracts met 34,000+ juristen. We bieden vele kansen om zelf initiatieven te ontplooien en te experimenteren met ideetjes.

Ons team…

…is ambitieus: communicatieve teamspelers die onafhankelijk, creatief denken. We werken samen.

Jouw profiel

 • Je bent afgestudeerd jurist (master)
 • Je Engels, ook schriftelijk, is uitstekend. Idealiter is je (zakelijke) Frans of Spaans goed
 • Je bent gefascineerd door technologie en innovatie
 • Je bent accuraat
 • Je bent oprecht geïnteresseerd, doortastend en leergierig
 • Jouw energie inspireert ons.

Je mag jezelf dan misschien ‘legal engineer’ noemen, verwacht niet ook maar iets met programmeren te maken te krijgen; dat is er gewoon niet. Wat nodig is, is dat je nieuwe functionaliteiten kunt helpen testen (op bugjes) en oog hebt voor gebruiksvriendelijkheid. Je taalgevoel is belangrijk. Je bent bereid te werken in een zeer dynamische, dagelijks veranderende omgeving. De afgelopen 12½ jaar was geen week hetzelfde.

Praktische zaken

Je bent op zo kort mogelijke termijn beschikbaar. De vacature is in beginsel voltijds. Werktijden zijn flexibel. Ons kantoor is (een fenomenale ruimte) in de voormalige Stork-fabrieken in Amsterdam Noord. Salaris op instapniveau.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie, CV en studieresultaten naar Willem Wiggers: ww@weagree.com. Vragen of twijfel? Bel even: +31 20 616 9696 of +31 6 461 555 08 (Willems mobiel).

Ken je iemand die op zoek is? Gebruik onderstaande knoppen om deze vacature te delen (op social media) of te mailen:

Student internship – communications

Student communication sciences (thesis possible),
may lead to a student job

Successful innovator

Weagree is a global leading innovator changing the legal industry. Weagree’s contract automation application relieves legal professionals of contract creation work, in an utterly disruptive way. Our “Weagree Wizard” creates contracts of the highest standard, usually in the core business of our customers. Weagree supports organisations in improving their model contract templates and developing a robust contract know-how.

Since 2007, we’re constantly innovating, pioneering the future of legal services. Blockchain, artificial intelligence (AI) and ‘machine learning’ are natural extensions of our Weagree Wizard.

Your internship

Your internship should both allow you to do research for your academic credits, and lead to our external-communications strategy. In close collaboration with us, you will:

 • co-develop Weagree’s external-communications strategy (and planning).
 • contact our customers, to optimise a target-group-focused communication strategy
 • co-prepare materials to be used in online selling, social media and blogging.
 • improve your writing skills (Weagree is a ‘writing company’).
 • work in an innovation-minded environment (guerrilla, startup style).
 • work on communications-oriented tasks in projects with Weagree’s partner, the United Nations.

You will be assigned great responsibility from the outset. We will closely work together, in order to make your internship a success. You will be given sufficient opportunity to do your own research as required for your study.

Hopefully, your internship continues into a part-time job as student co-worker. If (in hindsight) the work for the U.N. so justifies, the U.N. will accredit this formally.

Collaborative and connected

We work closely together with our (currently 45) customers; most of them are impressive names, for example: AkzoNobel, ASML, Bavaria, Endemol Shine, Eneco, L’Oréal, RTL, TNO, Tommy Hilfiger – a week ago, we welcomed a well-known Silicon Valley giant. It challenges us to deliver highest quality work and it inspires. Globally, we are talking to the largest multinationals. Our customer base is almost doubling every year.

We enjoy being consulted as an international expert on ‘contract drafting’ and inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree is the private partner of the United Nations for ‘legal tech’. We have an active LinkedIn community Drafting contracts with 33,000+ legal professionals. There are plenty of opportunities for you to participate in or to initiate yourself.

Our team…

…is ambitious: communicative team players with an independent, creative mind. We collaborate.

Your profile

 • You’re tech-savvy, an innovative mind
 • Your English, also writing, is excellent. Ideally, your French or Spanish is good (working proficiency)
 • Your sense of languages is important
 • You’re accurate
 • Your grades are high
 • You’re authentically interested, hands-on and eager to learn
 • You’re familiar with online sales, social selling and blogging; actual experience is a pre
 • Your energy will drive us.

You’re prepared to work in a very dynamic, daily changing working environment. Not one week has been the same over the past 12 years.

Practicalities

You’re available as soon as possible. The vacancy is full time (or part-time shared with another new team member). A student co-workership would be part-time, highly flexible throughout the year. Our offices are (a phenomenal space) in the former Stork factory in Amsterdam Noord.

Compensation for your internship will be 400 euro per month. Salary for student co-workers is 12.50 euro per hour (gross, incl. holidays contribution).

Interested? Send your motivation letter, CV and study results to Willem Wiggers: ww@weagree.com.
Questions? Call us: +31 20 616 9696 or +31 6 461 555 08 (Willem’s mobile).