Information about Weagree, and vacancies

VACATURE: innovation-minded lawyer

 

Innovatief jurist. Verander de juridische sector als teamgenoot bij een wereldwijd succesvolle juridisch innovator.

Succesvolle innovator

Weagree is wereldwijd een toonaangevende innovator die de juridische sector op z’n kop zet. Weagree’s contractcreatieapplicatie (contract automation) automatiseert het contractenschrijfwerk van juristen, op een uiterst disruptive manier. Onze “Weagree Wizard” creëert en beheert contracten van de hoogste kwaliteit, meestal voor de core business van onze klanten. Weagree ondersteunt organisaties bij het verbeteren van hun modelcontracten en het ontwikkelen van een robuust contracten-knowhow. Hierin speel jij een grote rol, al meteen.

Sinds 2006 innoveren we continu, pionieren we in de toekomst van de juridische dienstverlening. Blockchain, artificial intelligence (AI) en ‘machine learning’ zijn vanzelfsprekende uitbreidingen op onze Weagree Wizard. We verwachten dat je daarin meedenkt.

Jouw verantwoordelijkheden

In nauwe samenwerking met inspirerende klanten zul je:

 • hun modelcontracten inbouwen in de Weagree Wizard. Dit heeft alles te maken met puzzelen en dat met bijzondere contracten
 • training geven aan (de juristen) bij onze klanten
 • onze klanten helpen bij hun uitdagingen qua legal-tech en gedragsverandering
 • ondersteunen van implementatie-partners, zowel in Nederland als wereldwijd
 • ideeën bedenken ter verbetering van onze Weagree Wizard, en nieuwe functionaliteiten testen

Onze klanten zullen regelmatig je advies inwinnen over best practices op het gebied van modelcontracten, contracten-knowhow en legal tech. Je werk behelst ook taken in projecten met Weagree’s samenwerkingspartner, de Verenigde Naties.

Je zult ‘alles’ leren over grensoverschrijdend contracteren en de ins & outs van internationale overeenkomsten. Je beleeft hoe de toekomst van de juridische dienstverlening zich onder je handen ontwikkelt. Onze innovatieve klanten zullen met je brainstormen over legal-techkansen en hun vervolgstappen daarin.

Je krijgt meteen grote verantwoordelijkheid (en waar nodig zullen wij je helpen ‘as you go’). Je werkt aan grote projecten waarop we niet alleen apetrots zijn, maar die ook ongelooflijk inspireren.

Collaborative en connected

Je werkt nauw samen met onze (momenteel 55) klanten, waarvan de meesten indrukwekkende namen zijn. (Nog niet de helft ervan staat op onze website, we kunnen het namelijk niet bijhouden, maar kijk gerust hier wie er al wel staan.) Het daagt ons uit de hoogste kwaliteit werk te leveren en inspireert uiteraard. Wereldwijd zijn we in gesprek met de grootste multinationals.

We vinden het mooi te worden gezien als internationaal expert op het gebied van ‘contractenschrijven’ en onze klanten te inspireren de kwaliteit van hun contracteerprocessen te verbeteren. Weagree is de private partner van de Verenigde Naties op het gebied van ‘legal tech’. We hebben een actieve LinkedIn community Drafting contracts met 34,000+ juristen. We bieden vele kansen om zelf initiatieven te ontplooien en te experimenteren met ideetjes.

Ons team…

…is ambitieus: communicatieve teamspelers die onafhankelijk, creatief denken. We werken samen.

Jouw profiel

 • Je bent afgestudeerd jurist (master)
 • Je Engels, ook schriftelijk, is uitstekend. Idealiter is je (zakelijke) Frans of Spaans goed
 • Je bent gefascineerd door technologie en innovatie
 • Je bent accuraat
 • Je bent oprecht geïnteresseerd, doortastend en leergierig
 • Jouw energie inspireert ons.

Je mag jezelf dan misschien ‘legal engineer’ noemen, verwacht niet ook maar iets met programmeren te maken te krijgen; dat is er gewoon niet. Wat nodig is, is dat je nieuwe functionaliteiten kunt helpen testen (op bugjes) en oog hebt voor gebruiksvriendelijkheid. Je taalgevoel is belangrijk. Je bent bereid te werken in een zeer dynamische, dagelijks veranderende omgeving. De afgelopen 12½ jaar was geen week hetzelfde.

Praktische zaken

Je bent op zo kort mogelijke termijn beschikbaar. De vacature is in beginsel voltijds. Werktijden zijn flexibel. Ons kantoor is (een fenomenale ruimte) in de voormalige Stork-fabrieken in Amsterdam Noord. Salaris op instapniveau.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie, CV en studieresultaten naar Willem Wiggers: ww@weagree.com. Vragen of twijfel? Bel even: +31 20 616 9696 of +31 6 461 555 08 (Willems mobiel).

Ken je iemand die op zoek is? Gebruik onderstaande knoppen om deze vacature te delen (op social media) of te mailen:

Student internship – communications

Student communication sciences (thesis possible),
may lead to a student job

Successful innovator

Weagree is a global leading innovator changing the legal industry. Weagree’s contract automation application relieves legal professionals of contract creation work, in an utterly disruptive way. Our “Weagree Wizard” creates contracts of the highest standard, usually in the core business of our customers. Weagree supports organisations in improving their model contract templates and developing a robust contract know-how.

Since 2007, we’re constantly innovating, pioneering the future of legal services. Blockchain, artificial intelligence (AI) and ‘machine learning’ are natural extensions of our Weagree Wizard.

Your internship

Your internship should both allow you to do research for your academic credits, and lead to our external-communications strategy. In close collaboration with us, you will:

 • co-develop Weagree’s external-communications strategy (and planning).
 • contact our customers, to optimise a target-group-focused communication strategy
 • co-prepare materials to be used in online selling, social media and blogging.
 • improve your writing skills (Weagree is a ‘writing company’).
 • work in an innovation-minded environment (guerrilla, startup style).
 • work on communications-oriented tasks in projects with Weagree’s partner, the United Nations.

You will be assigned great responsibility from the outset. We will closely work together, in order to make your internship a success. You will be given sufficient opportunity to do your own research as required for your study.

Hopefully, your internship continues into a part-time job as student co-worker. If (in hindsight) the work for the U.N. so justifies, the U.N. will accredit this formally.

Collaborative and connected

We work closely together with our (currently 45) customers; most of them are impressive names, for example: AkzoNobel, ASML, Bavaria, Endemol Shine, Eneco, L’Oréal, RTL, TNO, Tommy Hilfiger – a week ago, we welcomed a well-known Silicon Valley giant. It challenges us to deliver highest quality work and it inspires. Globally, we are talking to the largest multinationals. Our customer base is almost doubling every year.

We enjoy being consulted as an international expert on ‘contract drafting’ and inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree is the private partner of the United Nations for ‘legal tech’. We have an active LinkedIn community Drafting contracts with 33,000+ legal professionals. There are plenty of opportunities for you to participate in or to initiate yourself.

Our team…

…is ambitious: communicative team players with an independent, creative mind. We collaborate.

Your profile

 • You’re tech-savvy, an innovative mind
 • Your English, also writing, is excellent. Ideally, your French or Spanish is good (working proficiency)
 • Your sense of languages is important
 • You’re accurate
 • Your grades are high
 • You’re authentically interested, hands-on and eager to learn
 • You’re familiar with online sales, social selling and blogging; actual experience is a pre
 • Your energy will drive us.

You’re prepared to work in a very dynamic, daily changing working environment. Not one week has been the same over the past 12 years.

Practicalities

You’re available as soon as possible. The vacancy is full time (or part-time shared with another new team member). A student co-workership would be part-time, highly flexible throughout the year. Our offices are (a phenomenal space) in the former Stork factory in Amsterdam Noord.

Compensation for your internship will be 400 euro per month. Salary for student co-workers is 12.50 euro per hour (gross, incl. holidays contribution).

Interested? Send your motivation letter, CV and study results to Willem Wiggers: ww@weagree.com.
Questions? Call us: +31 20 616 9696 or +31 6 461 555 08 (Willem’s mobile).

Weagree’s advisory board

Weagree’s advisory board. We strongly recommend that any startup company seeks external advisers, and meet with them regularly. We are proud to have such knowledgeable, experienced and loyal advisory board, always available for quick feedback, tips or reflection, making Weagree’s proposition one of (our values) ‘excellence‘ and ‘learning‘.

And finally, we have the members of Weagree’s advisory board ‘in the picture’. Weagree has been advised by each them individually since we began some 11 years ago; and about five years ago, we started meeting to discuss various topics that an legal tech innovator or startup may encounter in a lifetime. It is certainly not a ‘supervisory board’ and non of our advisers has tasks or responsibilities similar to non-executive directors (by no means), but being able to revert to them proved extremely helpful. Let’s introduce them to you:

Weagree adviser - Barbara Penders

Barbara Penders. She is a leader-by-nature, has extensive experience as in-house legal counsel in multinationals (including as former general counsel of Unilever Benelux, responsible for a team of some 60 people). She knows very well what Weagree’s customers need.

Barbara has always been committed to support us, chairs our customer meetings, and sharply analyses how and where we ought to improve our way of working.

Weagree adviser - Gertjan de RuijterGertjan de Ruijter is a strategist and an original thinker. He has been involved in designing Weagree’s strategy from scratch, always available to soundboard on all kinds of commercial and business aspects.

As a physics engineer and MBA consultant, Gertjan has extensive experience with innovation (before the word was invented), used to work as a business and implementation consultant for Capgemini, as a strategic purchasing manager at Philips Electronics, and has been advising numerous startups and innovators in their growth strategy.

Weagree advisers - Marijn RooymansMarijn Rooymans knows the legal sector and in-house legal departments as only few others do. As a renown headhunter and moderator of the largest network of independent legal professionals in the Netherlands, he is well informed about the needs of legal departments and how to optimise legal processes.

Marijn learned of Weagree shortly after we had developed our prototype, has been following us ever since, and has been advising Weagree on all aspects of entrepreneurship. Enthusiastic visionary, always immediately available, but also contacting us whenever he feels there is a need for Weagree to re-focus or re-prioritise our business proposition.

Weagree advisor - Ruud HarinckRuud Harinck is one of the most successful entrepreneurs of the legal services industry in the Netherlands. As a founder of leading legal headhunting and selection agency Voxius, Ruud knows ‘as no-one else’ what legal departments of all kinds and sizes need.

Having been attorney at a premier law firm, an in-house legal counsel and a successful pioneer of the legal sector himself, Ruud empathises with Weagree’s mission. Since our beginning (and in fact, as one of our first customers), Ruud has always been available when we needed him in finetuning our support proposals to customers, the improvement of our service model for customers (‘customer-first’ !), and keen to keep Weagree on track to remain successful.

100+ contracts in under two minutes, and multitasking

Contract automation made faster. If only you could multitask, create your contracts much faster, and make model maintenance easier. That’s precisely what the new Weagree contract automation Wizard (version 7.0) does: making contract creation faster than ever before. We added a feature allowing lawyers to multitask and have made template insertion (even) easier.

Multitasking: feedback feature.

Most of us create the best model clauses while drafting a contract for a specific transaction. Your ideal: to capture your creativity and be able to reuse it easily in future contracts!

Of course, you can already edit your contract text during the Q&A (with Weagree’s WYSIWYG editor) and indeed, the clause library is a powerful supporter. But with the new feature, users can feed back improvements to the template. ‘Weagree – accelerated contract drafting’ means easy multitasking: tailoring the specific transaction and improving your contract templates at the same time.

Contract automation multitasking

Watch our short 37-second video to learn how intuitive it is. As you’ll see, feedback can be prioritised. And with two clicks, the administrator goes straight to the relevant clause in the template to adopt the desired improvement. Your maintenance of model contracts has become more ‘collaborative’ and has never been as easy.

Producing your contracts faster.

As of mid-February, your contract will be generated in just a few seconds – at the speed of the WYSIWYG editor. Whether it is an NDA or a 75-pages agreement, an LMA credit agreement or an extensive set of closing documents: after answering the Q&A, the Weagree Wizard will produce them as fast as it takes to download them. For large organisations and law firms, generating hundreds of contracts now takes just a few minutes.

Simplifier: making template-insertion even easier.

We believe that every user should be able to insert model contracts, expand the clause library and modify contract clauses. Our ambition is to make Weagree so intuitive that general counsel, law firm partners and senior legal counsel can do it. This is why we’re introducing a distinction between frequently used functions and advanced features: with a simple switch, the advanced features can be filtered out, making Weagree’s template creation tool more intuitive.

Contract automation simplified

With the arrival of legal tech, some law firms have seen the emergence of a new type of lawyer, the ‘legal engineer’. This may be the sad reality around contract automation solutions built on legacy technology. Not so in the case of Weagree. Rather, the so-called engineering part is a puzzle, making contract automation exciting and by no means technical. Our template insertion has now become easier by allowing an administrator to filter out those features that are used less frequently.

The new ‘simplifier’ button has further optimised our administrator training: the entire admin training programme takes two to three hours in total for millennials or some four to six hours for baby boomers (in each case with a bit of hands-on follow-up coaching).

Contract automation for smartphone and tablets – Weagree Wizard major upgrade

Swiping and tapping your contract on mobile or tablet! We released a major upgrade of the Weagree Wizard and the marvelous experience on smartphones and tablets is available for all our customers.

A few highlights…

…of our transition to ‘mobile first’:

 • Seeing only what is relevant for you; with a sense of full control over your contract: using the Weagree Wizard will become even easier.
 • Previewing your contract as you’re creating it; the WYSIWYG underwaterscreen, your real-time contract editor, is realistic. And of course: on mobile you can swipe to it.
 • The Weagree Wizard is faster: not that it was by any means slow, but when you answer the questionnaire of an LMA, SPA or a Strategic Purchase Agreement, it will open and proceed at once.
 • Search and filter functionality can be folded out, when you need it.

Create contracts on mobile phones and tablets

Our contract creation software upgrade was inspired by our collaboration with the United Nations and WTO: while their main target audience, SME in developing countries, usually have good access to internet, internet access is typically through mobile phones and tablets. More about our collaboration with them shortly.

Your clause library.

Maybe this summer is a good period to improve your clause library? If you need an incentive, this Weagree Wizard release further improved it:

 • The clause library is easier to access from within a contract questionnaire: facilitating you to ‘plug in’ and tailor model contract clauses halfway the contract you’re creating (and as always, the related definitions and annexes will come along and position appropriately). On mobile phones, this works with a few swipes and screen-taps only.
 • Your model clauses are now ordered and displayed the way people read-scan a website. So on mobile phones, searching your clause library follows your intuition.

Weagree clause library screenshot

For more information about the clause library, watch our admin video (tutorial D2). On our renewed website, you’ll find best practices of upgrading model contracts and model contract clauses.

Automated import of model contracts.

This release version 6.0 also includes functionality to import entire Word-documents into the Weagree Wizard. Also, we further improved the template creation tooling. This means several improvements:

 • Administrator training time is further shortened: learning how to insert or modify a template and how to build the related questionnaire is now two blocks of less than 2½ hours each (plus a few hours of follow-up coaching).
 • Our administrators have more fun inserting templates and building questionnaires: little copy pasting. For Weagree administrators, user-friendliness prevails – no coding (never – not even under the strictest interpretation of ‘no coding’)!
 • We approximate our ambition that template insertion work must be easy for every type of user. We already welcomed partners and several general counsel who themselves insert or modify their precious templates and optimise questionnaires.

Automated import Word documents

System requirements. Before releasing the upgrade to customers with (very) large user groups, we want to make sure it is going to work: this release upgrade supports all recent browsers, but if you’re still using Internet Explorer 9 (despite its severe security vulnerabilities) the user-friendliness may not improve – and unfortunately, many larger organisations are still using it.

Updates to integration plugins. Our customer EndemolShine connected Weagree with Effacts, which reconfirmed the robustness of our external-integration technology. Of course, all related updates and plugins were built to plug-and-play, are packaged in this version 6.0 and available to all Weagree licensees. If you want to see which data can be exchanged between your IT systems and the Weagree Wizard (it’s more than you think!) let us know.

What’s next?

At the request of our customers Thales and ASML, we will further develop the WYSIWYG underwaterscreen. It will support contract creation on two monitors and enable a user to edit their contract text while answering the questionnaire! Also, we have a few customers that will embed the Weagree Wizard in their corporate IT environment, which will result in additional external-integration features available for all our customers.

We will add new administrator video tutorials (to the current 22 tutorials).

For more information about the new release or integration options:
Imke Burghouts (imke@weagree.com) or
Sara Stork (sara@weagree.com).
Tel. +31 20 616 9696

Weagree’s contract drafting ecosystem – wishlist

Welcome and what don’t we have?! We have just moved into our new offices, the Weagree contract drafting ecosystem. If you would like to drop by, you’re very welcome at the former Stork manufacturing site: Gedempt Hamerkanaal 149, 1021 KP Amsterdam (click here).

We still need a few practical things for our offices. So if you’d like to help us out, we are looking for refurbished industrial style or recycled design, or (if new) in our colour magenta. Our wishlist includes:

 • Desk lighting
 • 8 to 10 desks (wood, height adjustable) approx. 100×200 cm
 • 4 to 6 meeting room tables (wood) approx. 80×180 cm
 • Ceiling lights (large, industrial)
 • Large plants in large, prossibly wooden ‘pots’ (bamboo plants or the like)
 • Lunch or dinner plates
 • Coffee machine (espresso)
 • Blender (easy to clean after use)
 • Umbrella stand

Vacancy – New Team Member

[Update 5 February 2015: VACANCY FULFILLED]

Disruptive and inspiring innovator
Weagree is changing an industry. With a focus on user-friendliness, our ‘Weagree Wizard’ relieves legal professionals of routine contract drafting work, helps companies control risk and improves their efficiency. Weagree’s contract assembly wizard creates contracts of the highest standard.
We enjoy being recognised as an expert on best practices of contract drafting, and like to inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree’s natural target customers are multinationals, large SMEs with cross-border activities, and law firms. We allow them to accelerate contract drafting.

The promise
Our Weagree Wizard has great potential. We started in 2008, launched in 2009 and have arrived on the threshold of expansion. We have a number of truly impressive customers. We established a global LinkedIn community Drafting contracts (16,000+ members). As a leading legal innovator, we are creating several innovations. We are about to take the next step. In 2015, our contract assembly wizard will both enter the mainstream market in the Netherlands, and venture into the global legal community.

Our co-workers…

…are ambitious, communicative team players with an independent, creative mind.

 • You’re computer-wise (preferring keyboard shortcuts over mousing).
 • Your English is excellent.
 • You’re graduated (or close to a master graduation), preferably in law. Your grades are high.
 • You’re authentically interested and eager to learn.

Looking for
You’re available to start ‘tomorrow’. During the first months, you will have a 4-5 days working week. We might consider taking two persons on board (on a 3-4 days basis). You have a customer oriented mind-set. Initially, the work consists of inserting model contract templates into the Weagree Wizard for two of the Netherlands’ most respected multinationals, and (co)creating the related contract questionnaires. You will conduct preparatory research and analysis on model contracts. You are prepared to work in a very dynamic, daily changing working environment.

Proposing
Initially, you will receive a few weeks of training during which you will become familiar with contracts and how to insert and modify contract templates in the Weagree Wizard. In your work, you can familiarise yourself with international commercial legal practice. You will learn how top quality contracts are drafted. The vacancy is an excellent first career step. Your location will be at our offices in Amsterdam.

We kindly invite you to send your motivation letter, CV and study results to: imke@weagree.com. For more information contact Imke Burghouts ( +31 6 45 18 5777 ).

Internship for excellent law student

THE FOLLOWING VACANCY IS CLOSED (June 2014):

UPDATE: The vacancy is filled successfully. Persons interested to work for Weagree can still apply to join our enthusiastic, passionate team.

The student will work on the finalisation of our book, training and examination materials on cross-border contracting, which materials will be used in training workshops and courses for the 50 LDC’s (the least developed countries worldwide).

The work includes a review of various specific legal topics (a quick scan of paragraphs related to cross-border payments, documentary credit, Vienna Convention CISG, and intellectual property law, as well as an actualisation of the paragraph on antitrust/competition law). You must have a good understanding of competition law (i.e. focus is on ordinary course contracting where dominant market position in manufacturing, resale, R&D research etc. might be questioned) demonstrated by either having passed your exam successfully or by being in the midst of such courses.

You will undertake this review in collaboration with and under supervision of Willem Wiggers.

The internship may include other work for Weagree, related to contract drafting and document automation. The review work will presumably take an overseeably limited period of time. The work must be done at our offices in Amsterdam.

For more information, contact Willem Wiggers (+31 6 461 555 08, ww@weagree.com).

Vacancies * Smart Law Students *

SMART LAW STUDENTS
vacancy

We are hiring smart law school students, who will be available regularly during the forthcoming year or two. Ideally, you are a third year law student. Potentially, your future employer is amongst our customers.

Our students…
…are ambitious, communicative team players with an independent, creative mind.

 • You’re computer-wise (preferring keyboard shortcuts over mousing).
 • Your English is excellent.
 • You have succesfully written (university) bachelor exams on private (contract) law.
 • You’re authentically interested and eager to learn.

Disruptive and inspiring innovator
Weagree is changing an industry. With a focus on user-friendliness, our ‘Weagree Wizard’ relieves legal professionals of routine contract drafting work, helps companies control risk and improves their efficiency. Weagree’s contract assembly wizard creates contracts of the highest standard.

We enjoy being recognised as an expert on best practices of contract drafting, and like to inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree’s natural target customers are multinationals, large SMEs with cross-border activities, and law firms. We help them accelerate contract drafting. They are enthusiastic about our services.

Looking for
We like to work with ambitious students to support our customers. The work consists of inserting contract templates and related contract template questionnaires into the Weagree Wizard. You will conduct preparatory research and analysis work on model contracts.

Proposing
Initially, you will receive a few weeks of training during which you will become familiar with contracts and how to insert and modify contract templates in the Weagree Wizard. In your work, you can familiarise yourself with international commercial legal practice. You will see how top quality contracts are drafted. We will call upon you from time to time, as and when needed to meet our customers’ demand. Your work location will be at our offices in Amsterdam.

We kindly invite you to send your motivation letter and CV to: ww@weagree.com

Weagree Wizard: upgrade of the administrator tooling

Yesterday, we released a new software upgrade of the contract assembly wizard: version 3.5.0!

Especially for administrators, the new upgrade of the Weagree Wizard means a considerable upgrade.

Inserting templates will become more user-friendly. And we already know what “user-friendliness” means:

 • Simple and attractive. Highly intuitive interaction design, no abundance of explanatory notes. (You’re likely to see them only the first times, before they become distractive ‘noise’.) An attractive interface serves the considerable change-management challenges.
 • Giving a strong sense of being ‘in control: well-designed navigation, an underwaterscreen in which the contract appears real time.
 • Only seeing what is relevant.
 • Maximum flexibility.

For this upgrade, improved user-friendliness brings:

I.     On the New contracts page, templates can be accompanied by an explanatory note in the well-known info-icon.

II.     Three improvements of the Clause library:

 1. more flexibility to attach (explanatory) files to clauses.
 2. management of clauses has become easier.
 3. we included search functionality for the administrator.

III.     We replaced the entire ‘template creation tool’ (see the screenshot below):

 1. over 250 icons were replaced by new icons. Their design appeals more logically and intuitively to the functionality they trigger.
 2. copying text through the Microsoft notepad is unnecessary: all invisible, Word-originating clutter is filtered out automatically.
 3. icon text flags are more instructive.
 4. performance issues with super large templates have been solved.
 5. inserting cross-references has been optimised.
 6. building blocks (contract articles) can be converted into contract clauses (sections) and vice versa.
 7. clause names may now contain diacritic characters (such as: ‘, ” , & etc.) and be in Russian, Arabic and Chinese (etc.) characters.
 8. modifying tables is more flexible.
 9. the template navigation bar scrolls, focuses, and is redesigned.
 10. the Wizard-internal clipboard (for copy-paste) has been optimised.
 11. several administrator actions have been  simplified and automated.
 12. several ‘erroneous’ actions commonly made by less-experienced administrators are alerted automatically.

IV.     The order in which Schedules or Annexes appear in the contract can be modified.

V.      Text can be set in ALL-CAPS or Small-Caps (whilst inserted in underscores).

VI.     The screen that appears during contract generation is restyled and more dynamic. It gives the user a more convenient experience.

Here is a screenshot of the administrator’s ‘template creation tool’, where the model contract is inserted and the Q&A is added:

We have prepared the Weagree Wizard for our next roadmap steps. The current improvements make the Weagree Wizard a highly modularised, flexible application.

In the meantime, I wish you a merry Christmas and a happy New Year.