Information about Weagree, and vacancies

Vacature innovatief juridisch medewerker

VACATURE: INNOVATIEF JURIDISCH MEDEWERKER

Help driving change of the legal sector as a team member of a successful global legal innovator.

Weagree – succesvolle legal tech innovator

Weagree is wereldwijd een toonaangevende innovator die de juridische sector totaal overhoop haalt. Weagree’s contractcreatieapplicatie (contract automation) automatiseert het contractenwerk van juristen, op een uiterst disruptive Onze “Weagree Wizard” creëert en beheert contracten, meestal voor de core business van onze klanten. Sinds 2006 innoveren we continu, en pionieren we in de toekomst van de juridische dienstverlening.

Weagree heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend portfolio van klanten opgebouwd; denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemingen zoals ASML, TOTAL, Endemol Shine, Eneco en ProRail. Daarnaast is Weagree is de private partner van de Verenigde Naties op het gebied van ‘legal tech’. Het daagt ons uit de hoogste kwaliteit werk te leveren.

We vinden het mooi te worden gezien als internationaal expert op het gebied van ‘contractenschrijven’ en onze klanten te inspireren de kwaliteit van hun contracteerprocessen te verbeteren. We hebben een actieve LinkedIn community Drafting contracts met 35,000 juristen. Vanuit de hele wereld worden we benaderd om innovatieve oplossingen te creëren op het gebied van contract automation, ‘AI’, machine learning en blockchain. Chill.

Jouw verantwoordelijkheden

In nauwe samenwerking met onze onwaarschijnlijk gave klanten zul je:

 • Alles leren over hun contracten (en dus over hun business). Je gaat ze inbouwen in de Weagree Wizard. Dit heeft alles te maken met puzzelen – en niets met programmeren.
 • nauw samenwerking met (de juristen bij) onze klanten – internationaal
 • ondersteunen van implementatie-partners, zowel in Nederland als wereldwijd
 • ideeën bedenken voor onze Weagree Wizard, en nieuwe functionaliteiten testen

Onze klanten zullen regelmatig je advies inwinnen over best practices op het gebied van modelcontracten, contracten-knowhow en legal tech.

Je leert ‘alles’ over grensoverschrijdend contracteren en de ins & outs van internationale overeenkomsten. Je beleeft hoe de toekomst van de juridische dienstverlening zich onder je handen ontwikkelt. Onze innovatieve klanten zullen met je brainstormen over legal tech en hun plannen (met Weagree) daarin. Dat betreft ook alternative legal services providers, accountantskantoren en legal startups, uit diverse landen.

Je krijgt meteen grote verantwoordelijkheid (en we zullen je natuurlijk helpen ‘as you go’). Je werkt aan grote projecten waarop we niet alleen apetrots zijn, maar die ook ongelooflijk inspireren. Ook zal je worden uitgedaagd om zelf initiatieven te ontplooien en te experimenteren met ideeën.

Ons team…

…is ambitieus: teamspelers die onafhankelijk, creatief denken. We werken samen.

Jouw profiel

 • Je Engels en Nederlands, ook schriftelijk, zijn uitstekend.
 • Je bent gefascineerd door technologie en innovatie
 • Je hoeft niet een jurist te zijn (maar het is wel een pre)

 • Je bent accuraat
 • Introvert is prima. Net als nerdy. Maar gewoon gedreven, resultaatgericht en gezellig kan uiteraard ook.
 • Je bent oprecht geïnteresseerd, doortastend en leergierig
 • Je inspireert ons.

Je taalgevoel is belangrijk. Er is geen enkel programmeerwerk. Je bent bereid te werken in een zeer dynamische, dagelijks veranderende omgeving. De afgelopen 13½ jaar was geen week hetzelfde.

Praktische zaken

Je bent op zo kort mogelijke termijn (liefst direct) beschikbaar. De ene vacature is voltijds of vier werkdagen per week. Onze verwachting is dat we je al gauw meer kunnen bieden.

De vacature is een uitstekende mogelijkheid voor afgestudeerde HBO-rechten studenten om te combineren met een universitair vervolg (WO, schakelprogramma). Ons kantoor is (een fenomenale ruimte) in de voormalige Stork-fabrieken in Amsterdam Noord.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie, CV en studieresultaten naar Willem Wiggers: ww@weagree.com Vragen of twijfel? Bel even: +31 20 616 9696 of +31 6 461 555 08 (Willems mobiel).

Contract automation and calculating a date, taking into account holidays

Calculate a date (and take into account holidays)

In the Weagree contract automation wizard, it is possible to produce a date into the contract text, based on a calculation. For example, you can automatically ‘calculate’ what a contract’s termination date is (and insert it into the contract) by using the effective date + 365 days (presuming the effective date is a known date).

Such calculation operates with the datecalc-tag (examples are below). The datecalc-tag must contain all variables as are necessary to calculate and produce the required date. The variables may be Q&A-answers.

The following variables can be used to calculate a date:

Reference date This is the reference for the calculation – in the above example, that would be the effective date – the ‘date’ would be asked to the user (e.g. [date.Effective Date] )
Numbers A number (or calculated number) indicating how many days, weeks, months, etc. are to be added or subtracted
Operators + or –

It indicates that such number of days, weeks, etc. must added or deducted to the reference date (calculations can be ordered and sequenced as in calc-tags by using round brackets, and operators also include dividing, multiplying or taking root, exponentials etc., if necessary).

Units of time: Days

Weeks

Months

Years

Note that the units of time are always plural (so “+1 Months”) and, regardless of the template-language, always in English.

If that would be relevant, the calculation may of course also contain other operators (e.g. taking the exponent or square root, or dividing or multiplying parts of the calculation).

If the date calculation involves business days, (also) other variables come into play:

Units of time: BusinessDays

PreviousBusinessDay

NextBusinessDay

A country For taking into account public holidays, the relevant country must be known. The country can be derived from a Q&A (country) question. If no country is specified, the country defined for the Own party will apply. Check with Weagree if the public holidays and business days for a particular jurisdiction are available and maintained on your portal.

All of the above variables can be hard-coded in the datecalc-tag or be derived through a Q&A question. Such Q&A questions can be both ‘local’ and ‘global questions’, and require user-entered data, steered by a choice-question or a combination. One condition: a user-entered factor must be a numeral (e.g. not “ten” but instead “10”).

Currently implemented following grammar that results in a <date-expression>:

< jurisdiction > < a date > + or – < number expression > Days/Weeks/Months/Years/BusinessDays

PreviousBusinessDay / NextBusinessDay <date-expression>

Examples datecalc-tags:

Automatically calculating the expiry date of the contract: being 52 weeks after the starting date, less one day:

[datecalc.Expiration date.([date.Effective Date of the contract] + 52 Weeks – 1 Days)]

Automatically calculating the last day on which a termination notice can be sent:

[datecalc.Last date for termination notice.(PreviousBusinessDay ([gq.Expiration date] – 1 Months) )]

Automatically calculating the day on which an exclusivity period ends:

[datecalc.End exclusivity period.(NextBusinessDay [gq.Effective Date] + [edit.Post expiry notice period] Days)]

Automatically calculating the first business day that an instalment payment must be satisfied:

[datecalc.Instalment 2 payment date.(NextBusinessDay [gq.Instalment 2 date] )]

Automatically calculating the working day on which a payment has to be satisfied in respect of a German supplier – for example to be ten business days (taking into account public holidays in Germany) after a given date:

[datecalc.Payment German purchase price.([country.Business Days in countryname], [edit.Payment Date 1] + 10 BusinessDays)]

Automatically calculating the ultimate date on which delivery of goods must be in, but allowing for a grace period of a Q&A-chosen number of weeks:

[datecalc.End of grace period.(NextBusinessDay ([date.Ultimate delivery date] + [edit.Grace period in weeks] Weeks) )]

In many cases, you will convert the (local) Q&A date-question (e.g. asking for the Effective Date) into a global question, since you will probably need that (effective) date both mentioned itself and being used in the calculation (to produce another date).

Contract automation and formatting a number

Formatting a number

In Weagree’s contract automation wizard it is possible to enforce number formatting (i.e. that all numbers are neatly formatted, separating thousands and decimals correctly and consistently).

Contract automation with external integration option likely requires that the exported values (amounts and percentages) in the contract text have been entered in a plain number format. Also in Weagree’s contract lifecycle management solution, the CLM data are only searchable as a (numeral) value if they had been formatted correctly.

So, while the user must enter a numeral without thousand-separators, the contract text should present the numeral correctly: with thousand separators and with such number of decimals (two cents) as the amount or number may require. This is achieved with the calc-tag, which will contain the edit-tag followed by the formatting parameter.

The typical formatting tag applied to a user entered value will be:

[calc.Amount of the loan.([edit.Principal loan amount]).#,###.##]

The following number-formatting examples deliver the indicated results in the contract:

Format syntax Result Observation
#,### 8,316 Most frequently used form – no decimals to occur
#,###.#0 8,315.60 Most frequently used in case of two must-have decimals
00000.00 08315.60 No thousand separators, two forced decimals (rounded)
#####.## 8315.6 No thousand separators, a maximum of two decimals
#,##0.00 8,315.60 Thousand separators, with always two decimals
#.## 8315.6 No thousand separators, a maximum of two decimals
€#,### €8,316 Amount preceded by a euro-sign (no eurocents/decimals)
$##0.00 $8315.60 Amount preceded by Dollar-sign, with two forced decimals

0 = insert either a value or a 0 on that position

The above example assumes that the culture (language) of the template is set at “English (United States)”). Otherwise, the result will be different, depending on the applicable culture. If an amount must not be rounded but truncated, use the Truncate parameter in the calculation part.

Examples (all with template language English (U.S.)):

[calc.Example 1.(1000).#,###.##]

…Result in contract: 1,000

 

[calc.Example 2.(1000).0,000.00]

…Result in contract: 1,000.00

 

[calc.Example 3.(1).0,000.00]

…Result in contract: 0,001.00

 

[calc.Example 4.(1).#,###.##]

…Result in contract: 1

 

To apply formatting with truncation:

[calc.Example 4 truncated.(Truncate(8315.60)).#,###]

…Result in contract: 8,315

Tip for testing administrators: the WYSIWYG editor does not immediately update the changes saved in the template. Other than the clauses and Q&A questions, which load as you go, the ‘mechanics’ of a calculation tag load initially, upon (re)opening the questionnaire. So close and reopen the testing contract entry each time you make a change to a calculation.

Contract automation and calculating a value automatically

Contract automation and calculating a value automatically

Weagree’s contract automation wizard permits automatically calculating a value and inserting the result into the contract text. Such calculation operates with the calc-tag (calculation options and examples are below). The calc-tag must contain all variables as are necessary to calculate and produce the required result.

The variables may be Q&A-answers. Therefore, a calculation tag may contain global questions and local questions (which local questions may be used to reflect a value in the same contract clause).

By exception, inserting such calculation is not achieved by a dedicated button, but (given the indefinite number of possible calculations) requires that you add

Remarks:

 • Like in mathematical formulae, any round brackets ( ) used within the calculation tag determine the order of the calculation.
 • An edit question or choice question can be used without that answer being inserted in the contract. In such case, the answer will only be used in the calculation.
 • Using brackets to open and close the calculation part of the tag permits using decimals with a full stop.
 • It is possible to format the calculated value (see below)

Calculation tag structure:

[calc.<tag name>.(<calculation>)]

If formatting requirements apply to the calculation result (see also here):

[calc.<tag name>.(<calculation>).<formatting parameter>]

 

Examples of simple calculations:

Sum ( + ):

[calc.Example of a sum.(200+[edit.Amount 1]+[edit.Amount 2]+[gq.Value entered elsewhere])]

Example – Deduct ( – ):

[calc.Example of a deduction.(200-[edit.Amount 1]-[edit.Amount 2]-[gq.Value entered elsewhere])]

Example – Divide ( / ):

[calc.Example of a divide.(200/[edit.Amount X])]

Example – Multiply ( * ):

[calc.Example of a multiply.(200*[edit.sum1])]

Example – Combine: sum and divide ( + and / ):

[calc.Example of both sum and divide.((200+[edit.sum1]+[edit.sum2]+[gq.sumglobal])/2)]

Example – Combine a nested calculation and sum (calculation within a calculation and + ):

[calc.Calculate with existing value.(200+[calc.Example A divide])]

 

Possible other parameters in a calc-tag are:

Name Description Usage Result
Pow Results in a specified number raised to the specified power. Pow(3, 2) 9d
Sqrt Results in the square root of a specified number. Sqrt(4) 2d
Ceiling Results in the smallest integer greater than or equal to the specified number. Ceiling(1.5) 2d
Max Results in the larger of two specified numbers. Max(1, 2) 2
Floor Results in the largest integer less than or equal to the specified number. Floor(1.5) 1d
Min Results in the smaller of two numbers. Min(1, 2) 1
Round Rounds a value to the nearest integer or specified number of decimal places. The mid number behaviour can be changed by using EvaluateOption.RoundAwayFromZero during construction of the Expression object. Round(3.222, 2) 3.22d
Truncate Calculates the integral part of a number. Truncate(1.7) 1
Abs Results in the absolute value of a specified number. Abs(-1) 1M
IEEERemainder Results in the remainder resulting from the division of a specified number by another specified number. IEEERemainder(3, 2) -1d
Log Results in the logarithm of a specified number. Log(1, 10) 0d
Log10 Results in the base 10 logarithm of a specified number. Log10(1) 0d
Sign Results in a value indicating the sign of a number. Sign(-10) -1
Cos Results in the cosine of the specified angle. Cos(0) 1d
Sin Results in the sine of the specified angle. Sin(0) 0d
Tan Results in the tangent of the specified angle. Tan(0) 0d
Acos Results in the angle whose cosine is the specified number. Acos(1) 0d
Asin Results in the angle whose sine is the specified number. Asin(0) 0d
Atan Results in the angle whose tangent is the specified number. Atan(0) 0d
Exp Results in e raised to the specified power. Exp(0) 1d

Example:

[calc.Example A.(([edit.value1] +([edit.value2] * 3)/2))]

[calc.const.(5000)]

Reusing an existing calculation:

[calc.Example B.([calc.Example A]+2)]

[calc.Example C.([calc.const]+[calc.Example B])]

When inserting the tag (in the template creation tool), regardless of the applicable template language or culture, any decimals must be separated with a full stop ( . ):

[calc.Example D.([calc.Example A]+2.5)]

To force the user to enter a number whether as an integer or a numeral with decimals (and not a text string with thousand-separators or spaces), the edit-question dialogue screen permits enforcing certain data formatting.

The dropdown in the edit-question dialogues screen can be set to require an integer (natural number, containing no decimals) or a numeral with decimals. In such case, the value to be entered may not contain thousand separators (or decimal, if applicable), prompting an error message during the questionnaire.

Student internship – communications

Student communication sciences (thesis possible),
may lead to a student job

Successful innovator

Weagree is a global leading innovator changing the legal industry. Weagree’s contract automation application relieves legal professionals of contract creation work, in an utterly disruptive way. Our “Weagree Wizard” creates contracts of the highest standard, usually in the core business of our customers. Weagree supports organisations in improving their model contract templates and developing a robust contract know-how.

Since 2007, we’re constantly innovating, pioneering the future of legal services. Blockchain, artificial intelligence (AI) and ‘machine learning’ are natural extensions of our Weagree Wizard.

Your internship

Your internship should both allow you to do research for your academic credits, and lead to our external-communications strategy. In close collaboration with us, you will:

 • co-develop Weagree’s external-communications strategy (and planning).
 • contact our customers, to optimise a target-group-focused communication strategy
 • co-prepare materials to be used in online selling, social media and blogging.
 • improve your writing skills (Weagree is a ‘writing company’).
 • work in an innovation-minded environment (guerrilla, startup style).
 • work on communications-oriented tasks in projects with Weagree’s partner, the United Nations.

You will be assigned great responsibility from the outset. We will closely work together, in order to make your internship a success. You will be given sufficient opportunity to do your own research as required for your study.

Hopefully, your internship continues into a part-time job as student co-worker. If (in hindsight) the work for the U.N. so justifies, the U.N. will accredit this formally.

Collaborative and connected

We work closely together with our (currently 45) customers; most of them are impressive names, for example: AkzoNobel, ASML, Bavaria, Endemol Shine, Eneco, L’Oréal, RTL, TNO, Tommy Hilfiger – a week ago, we welcomed a well-known Silicon Valley giant. It challenges us to deliver highest quality work and it inspires. Globally, we are talking to the largest multinationals. Our customer base is almost doubling every year.

We enjoy being consulted as an international expert on ‘contract drafting’ and inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree is the private partner of the United Nations for ‘legal tech’. We have an active LinkedIn community Drafting contracts with 33,000+ legal professionals. There are plenty of opportunities for you to participate in or to initiate yourself.

Our team…

…is ambitious: communicative team players with an independent, creative mind. We collaborate.

Your profile

 • You’re tech-savvy, an innovative mind
 • Your English, also writing, is excellent. Ideally, your French or Spanish is good (working proficiency)
 • Your sense of languages is important
 • You’re accurate
 • Your grades are high
 • You’re authentically interested, hands-on and eager to learn
 • You’re familiar with online sales, social selling and blogging; actual experience is a pre
 • Your energy will drive us.

You’re prepared to work in a very dynamic, daily changing working environment. Not one week has been the same over the past 12 years.

Practicalities

You’re available as soon as possible. The vacancy is full time (or part-time shared with another new team member). A student co-workership would be part-time, highly flexible throughout the year. Our offices are (a phenomenal space) in the former Stork factory in Amsterdam Noord.

Compensation for your internship will be 400 euro per month. Salary for student co-workers is 12.50 euro per hour (gross, incl. holidays contribution).

Interested? Send your motivation letter, CV and study results to Willem Wiggers: ww@weagree.com.
Questions? Call us: +31 20 616 9696 or +31 6 461 555 08 (Willem’s mobile).

Weagree’s advisory board

Weagree’s advisory board. We strongly recommend that any startup company seeks external advisers, and meet with them regularly. We are proud to have such knowledgeable, experienced and loyal advisory board, always available for quick feedback, tips or reflection, making Weagree’s proposition one of (our values) ‘excellence‘ and ‘learning‘.

And finally, we have the members of Weagree’s advisory board ‘in the picture’. Weagree has been advised by each them individually since we began some 11 years ago; and about five years ago, we started meeting to discuss various topics that an legal tech innovator or startup may encounter in a lifetime. It is certainly not a ‘supervisory board’ and non of our advisers has tasks or responsibilities similar to non-executive directors (by no means), but being able to revert to them proved extremely helpful. Let’s introduce them to you:

Weagree adviser - Barbara Penders

Barbara Penders. She is a leader-by-nature, has extensive experience as in-house legal counsel in multinationals (including as former general counsel of Unilever Benelux, responsible for a team of some 60 people). She knows very well what Weagree’s customers need.

Barbara has always been committed to support us, chairs our customer meetings, and sharply analyses how and where we ought to improve our way of working.

Weagree adviser - Gertjan de RuijterGertjan de Ruijter is a strategist and an original thinker. He has been involved in designing Weagree’s strategy from scratch, always available to soundboard on all kinds of commercial and business aspects.

As a physics engineer and MBA consultant, Gertjan has extensive experience with innovation (before the word was invented), used to work as a business and implementation consultant for Capgemini, as a strategic purchasing manager at Philips Electronics, and has been advising numerous startups and innovators in their growth strategy.

Weagree advisers - Marijn RooymansMarijn Rooymans knows the legal sector and in-house legal departments as only few others do. As a renown headhunter and moderator of the largest network of independent legal professionals in the Netherlands, he is well informed about the needs of legal departments and how to optimise legal processes.

Marijn learned of Weagree shortly after we had developed our prototype, has been following us ever since, and has been advising Weagree on all aspects of entrepreneurship. Enthusiastic visionary, always immediately available, but also contacting us whenever he feels there is a need for Weagree to re-focus or re-prioritise our business proposition.

Weagree advisor - Ruud HarinckRuud Harinck is one of the most successful entrepreneurs of the legal services industry in the Netherlands. As a founder of leading legal headhunting and selection agency Voxius, Ruud knows ‘as no-one else’ what legal departments of all kinds and sizes need.

Having been attorney at a premier law firm, an in-house legal counsel and a successful pioneer of the legal sector himself, Ruud empathises with Weagree’s mission. Since our beginning (and in fact, as one of our first customers), Ruud has always been available when we needed him in finetuning our support proposals to customers, the improvement of our service model for customers (‘customer-first’ !), and keen to keep Weagree on track to remain successful.

100+ contracts in under two minutes, and multitasking

Contract automation made faster. If only you could multitask, create your contracts much faster, and make model maintenance easier. That’s precisely what the new Weagree contract automation Wizard (version 7.0) does: making contract creation faster than ever before. We added a feature allowing lawyers to multitask and have made template insertion (even) easier.

Multitasking: feedback feature.

Most of us create the best model clauses while drafting a contract for a specific transaction. Your ideal: to capture your creativity and be able to reuse it easily in future contracts!

Of course, you can already edit your contract text during the Q&A (with Weagree’s WYSIWYG editor) and indeed, the clause library is a powerful supporter. But with the new feature, users can feed back improvements to the template. ‘Weagree – accelerated contract drafting’ means easy multitasking: tailoring the specific transaction and improving your contract templates at the same time.

Contract automation multitasking

Watch our short 37-second video to learn how intuitive it is. As you’ll see, feedback can be prioritised. And with two clicks, the administrator goes straight to the relevant clause in the template to adopt the desired improvement. Your maintenance of model contracts has become more ‘collaborative’ and has never been as easy.

Producing your contracts faster.

As of mid-February, your contract will be generated in just a few seconds – at the speed of the WYSIWYG editor. Whether it is an NDA or a 75-pages agreement, an LMA credit agreement or an extensive set of closing documents: after answering the Q&A, the Weagree Wizard will produce them as fast as it takes to download them. For large organisations and law firms, generating hundreds of contracts now takes just a few minutes.

Simplifier: making template-insertion even easier.

We believe that every user should be able to insert model contracts, expand the clause library and modify contract clauses. Our ambition is to make Weagree so intuitive that general counsel, law firm partners and senior legal counsel can do it. This is why we’re introducing a distinction between frequently used functions and advanced features: with a simple switch, the advanced features can be filtered out, making Weagree’s template creation tool more intuitive.

Contract automation simplified

With the arrival of legal tech, some law firms have seen the emergence of a new type of lawyer, the ‘legal engineer’. This may be the sad reality around contract automation solutions built on legacy technology. Not so in the case of Weagree. Rather, the so-called engineering part is a puzzle, making contract automation exciting and by no means technical. Our template insertion has now become easier by allowing an administrator to filter out those features that are used less frequently.

The new ‘simplifier’ button has further optimised our administrator training: the entire admin training programme takes two to three hours in total for millennials or some four to six hours for baby boomers (in each case with a bit of hands-on follow-up coaching).

Contract automation for smartphone and tablets – Weagree Wizard major upgrade

Swiping and tapping your contract on mobile or tablet! We released a major upgrade of the Weagree Wizard and the marvelous experience on smartphones and tablets is available for all our customers.

A few highlights…

…of our transition to ‘mobile first’:

 • Seeing only what is relevant for you; with a sense of full control over your contract: using the Weagree Wizard will become even easier.
 • Previewing your contract as you’re creating it; the WYSIWYG underwaterscreen, your real-time contract editor, is realistic. And of course: on mobile you can swipe to it.
 • The Weagree Wizard is faster: not that it was by any means slow, but when you answer the questionnaire of an LMA, SPA or a Strategic Purchase Agreement, it will open and proceed at once.
 • Search and filter functionality can be folded out, when you need it.

Create contracts on mobile phones and tablets

Our contract creation software upgrade was inspired by our collaboration with the United Nations and WTO: while their main target audience, SME in developing countries, usually have good access to internet, internet access is typically through mobile phones and tablets. More about our collaboration with them shortly.

Your clause library.

Maybe this summer is a good period to improve your clause library? If you need an incentive, this Weagree Wizard release further improved it:

 • The clause library is easier to access from within a contract questionnaire: facilitating you to ‘plug in’ and tailor model contract clauses halfway the contract you’re creating (and as always, the related definitions and annexes will come along and position appropriately). On mobile phones, this works with a few swipes and screen-taps only.
 • Your model clauses are now ordered and displayed the way people read-scan a website. So on mobile phones, searching your clause library follows your intuition.

Weagree clause library screenshot

For more information about the clause library, watch our admin video (tutorial D2). On our renewed website, you’ll find best practices of upgrading model contracts and model contract clauses.

Automated import of model contracts.

This release version 6.0 also includes functionality to import entire Word-documents into the Weagree Wizard. Also, we further improved the template creation tooling. This means several improvements:

 • Administrator training time is further shortened: learning how to insert or modify a template and how to build the related questionnaire is now two blocks of less than 2½ hours each (plus a few hours of follow-up coaching).
 • Our administrators have more fun inserting templates and building questionnaires: little copy pasting. For Weagree administrators, user-friendliness prevails – no coding (never – not even under the strictest interpretation of ‘no coding’)!
 • We approximate our ambition that template insertion work must be easy for every type of user. We already welcomed partners and several general counsel who themselves insert or modify their precious templates and optimise questionnaires.

Automated import Word documents

System requirements. Before releasing the upgrade to customers with (very) large user groups, we want to make sure it is going to work: this release upgrade supports all recent browsers, but if you’re still using Internet Explorer 9 (despite its severe security vulnerabilities) the user-friendliness may not improve – and unfortunately, many larger organisations are still using it.

Updates to integration plugins. Our customer EndemolShine connected Weagree with Effacts, which reconfirmed the robustness of our external-integration technology. Of course, all related updates and plugins were built to plug-and-play, are packaged in this version 6.0 and available to all Weagree licensees. If you want to see which data can be exchanged between your IT systems and the Weagree Wizard (it’s more than you think!) let us know.

What’s next?

At the request of our customers Thales and ASML, we will further develop the WYSIWYG underwaterscreen. It will support contract creation on two monitors and enable a user to edit their contract text while answering the questionnaire! Also, we have a few customers that will embed the Weagree Wizard in their corporate IT environment, which will result in additional external-integration features available for all our customers.

We will add new administrator video tutorials (to the current 22 tutorials).

For more information about the new release or integration options:
Imke Burghouts (imke@weagree.com) or
Sara Stork (sara@weagree.com).
Tel. +31 20 616 9696

Weagree’s contract drafting ecosystem – wishlist

Welcome and what don’t we have?! We have just moved into our new offices, the Weagree contract drafting ecosystem. If you would like to drop by, you’re very welcome at the former Stork manufacturing site: Gedempt Hamerkanaal 149, 1021 KP Amsterdam (click here).

We still need a few practical things for our offices. So if you’d like to help us out, we are looking for refurbished industrial style or recycled design, or (if new) in our colour magenta. Our wishlist includes:

 • Desk lighting
 • 8 to 10 desks (wood, height adjustable) approx. 100×200 cm
 • 4 to 6 meeting room tables (wood) approx. 80×180 cm
 • Ceiling lights (large, industrial)
 • Large plants in large, prossibly wooden ‘pots’ (bamboo plants or the like)
 • Lunch or dinner plates
 • Coffee machine (espresso)
 • Blender (easy to clean after use)
 • Umbrella stand

Vacancy – New Team Member

[Update 5 February 2015: VACANCY FULFILLED]

Disruptive and inspiring innovator
Weagree is changing an industry. With a focus on user-friendliness, our ‘Weagree Wizard’ relieves legal professionals of routine contract drafting work, helps companies control risk and improves their efficiency. Weagree’s contract assembly wizard creates contracts of the highest standard.
We enjoy being recognised as an expert on best practices of contract drafting, and like to inspire our customers by improving their quality of contracting. Weagree’s natural target customers are multinationals, large SMEs with cross-border activities, and law firms. We allow them to accelerate contract drafting.

The promise
Our Weagree Wizard has great potential. We started in 2008, launched in 2009 and have arrived on the threshold of expansion. We have a number of truly impressive customers. We established a global LinkedIn community Drafting contracts (16,000+ members). As a leading legal innovator, we are creating several innovations. We are about to take the next step. In 2015, our contract assembly wizard will both enter the mainstream market in the Netherlands, and venture into the global legal community.

Our co-workers…

…are ambitious, communicative team players with an independent, creative mind.

 • You’re computer-wise (preferring keyboard shortcuts over mousing).
 • Your English is excellent.
 • You’re graduated (or close to a master graduation), preferably in law. Your grades are high.
 • You’re authentically interested and eager to learn.

Looking for
You’re available to start ‘tomorrow’. During the first months, you will have a 4-5 days working week. We might consider taking two persons on board (on a 3-4 days basis). You have a customer oriented mind-set. Initially, the work consists of inserting model contract templates into the Weagree Wizard for two of the Netherlands’ most respected multinationals, and (co)creating the related contract questionnaires. You will conduct preparatory research and analysis on model contracts. You are prepared to work in a very dynamic, daily changing working environment.

Proposing
Initially, you will receive a few weeks of training during which you will become familiar with contracts and how to insert and modify contract templates in the Weagree Wizard. In your work, you can familiarise yourself with international commercial legal practice. You will learn how top quality contracts are drafted. The vacancy is an excellent first career step. Your location will be at our offices in Amsterdam.

We kindly invite you to send your motivation letter, CV and study results to: imke@weagree.com. For more information contact Imke Burghouts ( +31 6 45 18 5777 ).