Clausulebibliotheek – voorkom opnieuw uitvinden van het wiel

Contracten waarvoor juridisch advies wordt gevraagd, vereisen meestal iets specifieks. Die ene clausule die niet was voorzien in het modelcontract – en die je eigenlijk in een clausulebibliotheek bij contractcreatie zou willen hebben:

  • voor de transactie met een belangrijke leverancier,
  • voor het enige strategische element in een samenwerking, of
  • het risicovolle deel van het leveren aan een concurrent.

En dan is het voor de bedrijfsjurist tijd om een waterdichte clausule op te stellen. Dat is vaak van ‘scratch‘ (dus het wiel opnieuw uitvinden). Of om collega’s te raadplegen om een ​​goed voorbeeld te vinden.

Een krachtige functionaliteit van de Weagree Wizard is de centrale, doorzoekbare clausulebibliotheek. Deze centrale plek voor herbruikbare contractbouwstenen verhoogt meteen ook de kwaliteit en consistentie van alle contracttemplates. Dankzij zo’n clausuleboek worden veel fouten of inconsistenties vermeden.

Een clausulebibliotheek ondersteunt juristen door directe toegang:

  1. voor uitzonderlijke gevallen die niet onder het contractmodel vallen, en
  2. bij het opstellen van mark-up clausules voor een contract dat de andere partij had opgesteld.

  • per template (d.w.z. alleen voor een bepaalde transactie) kan een gebruiker tijdens de Q&A een ad hoc template-niet-gerelateerde clausule in de template invoegen (bv. een clausule voor verkoop en levering van onroerend goed of intellectueel eigendom in een SPA)
  • een (set van) op maat gemaakte clausules voor de mark-up van het conceptvoorstel van de wederpartij
  • herbruikbare clausules die allemaal beschikbaar zijn voor invoeging in verschillende templates
  • variaties op een building block (dankzij categorisering en een zoek- en filterfunctionaliteit)

Dankzij de gecentraliseerde en geïntegreerde aard van Weagree’s clausulebibliotheekfunctionaliteit, wordt modellenbeheer tot een minimum beperkt: pas je een clausule aan uit de clausulebibliotheek, dan is dat onmiddellijk doorgevoerd in alle modellen waarin die clausule wordt gebruikt.

Een clausulebibliotheek geïntegreerd met contractcreatie maakt het verschil in kwaliteit en snelheid: met één muisklik doordachte tekst in je contract ingevoegd.

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which:

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: