Inhoud

Geautomatiseerde contractcreatie versnelt

Zonder geautomatiseerde contractcreatie (ook bekend als contract assembly of documentcreatie) kan contracten-maken een gedoe zijn. En sowieso bevatten contractprocessen vaak onnodige complicaties. Gevolg s dat sommige transacties niet eens contractueel worden vastgelegd (waardoor de onderneming is blootgesteld aan onbeperkte aansprakelijkheid).

Het meeste werk rond contractcreatie betreft het bijeenbrengen van feiten en kan goed worden gedelegeerd door contracteerprocessen en risicomanagement te automatiseren. Met geautomatiseerde contractcreatie reduceren responstijden (zelfs tot nul).

Qua terminologie: als wij het over geautomatiseerde contractcreatie (contract-beslisboom) hebben, betreft dat de contractcreatie-fase (incl. e-signing). Als het gaat over de contractfase na ondertekening, ga dan naar contractenbeheerapplicatie (CLM) pagina's

Omdat we zo snel ontwikkelen, zijn de video's niet altijd up-to-date

Met een contractcreatieapplicatie worden contractenprocessen gestroomlijnd en beheersbaar: een gebruiker beantwoordt een vragenlijst en genereert een contract compleet op maat, gebaseerd op de laatste versie modellen.

Optimaliseer contractcreatie door Weagree te integreren met SharePoint, Salesforce, CRM en andere applicaties, met geavanceerde approval workflows en een e-signing-plugin. Dan fiets je wind-mee.

Ervaar contractcreatie zelf (geen registratie, veilig en geheel anoniem).

res 3 contract automation accelerates contract automation

Contractcreatie lost veel problemen op

De Weagree Wizard voor contractcreatie lost écht veel problemen op (of ze ontstaan niet eens):

 1. Lange responstijden van een afdeling Juridische Zaken
 2. Langzame contractcreatie en gedoe om modelcontracten te vinden
 3. Ruis en inconsistenties in ’n eerste conceptcontract
 4. Tijdrovende transactiecyclus (trage doorloop)
 5. Armzalige compliance: niet-naleving van interne procedures
 6. Beperkt contracten-knowhow-beheer
 7. Gebrekkig intern toezicht en slechte statusbewaking
 8. Senior medewerkers doen juniorwerk

Voor als je jullie businesscase voor geautomatiseerde contractcreatie beter in kaart wilt krijgen, hebben we deze nader uitgelicht.

Contractcreatie is meer in dan zomaar een versnelling van jullie processen. Weagree lost meer van jullie problemen op. Kijk maar:

De businesscase voor contractcreatie is fenomenaal, er worden minimaal acht contract- en businessproces-gerelateerde uitdagingen opgelost.

Onderwaterscherm: realtime contracten maken

Een online vragenlijst voelt voor veel mensen als een tunnel (zonder uitzicht). Dan lijkt contractcreatie prettiger te zijn in een Word-document. Plus: juristen zijn van nature control freaks. Als je het effect van je antwoorden niet direct kunt zien of niet de nodige nuance kan aanbrengen, wil men Word. Hier komen vertraging en inefficiëntie op de weg.

Maar wat nu als je elke wijziging in je contract meteen ziet op je monitor ernaast? Alleen met klikken, zonder te typen?

Je zou een realtime editor (WYSIWYG) hebben in contractautomatisering die het beste van old-school en new-age werelden combineert. (En als u op feedback klikt, kan de beheerder de sjabloon voor uw wijzigingen bijwerken ... met slechts een paar klikken.)

Terwijl jij de questionnaire beantwoordt, kun je de real-time editor van Weagree loskoppelen en op een tweede monitor plaatsen. Op mobiel en tablet kun je swipen om je contracttekst aan te passen.

De realtime editor, vooral losgekoppeld, op een tweede monitor, maakt geautomatiseerde contractcreatie supercomfortabel.
Icon contract automation weagree 60 contract automation
Icon contract automation weagree 60 contract automation

Clausulebibliotheek

- voorkom dat je het wiel telkens opnieuw moet uitvinden.

Dankzij de gecentraliseerde en geïntegreerde aard van Weagree's clausulebibliotheekfunctionaliteit, wordt modellenbeheer tot een minimum beperkt: pas je een clausule aan uit de clausulebibliotheek, dan is dat onmiddellijk doorgevoerd in alle modellen waarin die clausule wordt gebruikt. Contracten waarvoor juridisch advies wordt ingewonnen, vereisen meestal iets specifieks. Die ene aanvullende bepaling die niet was voorzien in de template: voor de transactie met een belangrijke leverancier, voor het enige strategische element in een samenwerking, of het risicovolle deel van het leveren aan een concurrent.

Voorheen werd de bedrijfsjurist erbij gehaald om een bepaling op te stellen. Vaak van ‘scratch‘ (dus het wiel opnieuw uitvinden). Of werden collega’s geraadpleegd om een ​​goed voorbeeld te vinden.

Een krachtige functionaliteit van de Weagree Wizard is de centrale, doorzoekbare clausulebibliotheek. Deze centrale plek voor herbruikbare contractbouwstenen verhoogt meteen ook de kwaliteit en consistentie van alle contracttemplates. Dankzij zo’n clausulebibliotheek worden veel fouten en inconsistenties vermeden.

Een clausulebibliotheek ondersteunt bedrijfsjuristen dankzij directe toegang:

 1. (a) tot bijzondere clausules die niet in het contractmodel zijn geregeld
 2. (b) om snel een complete (doordachte) mark-up clausule te creëren als de andere partij het contract had opgesteld.

Dankzij het gecentraliseerde en geïntegreerde karakter van Weagree's clausulebibliotheekwordt het beheer van contractmodellen supereenvoudig.

Een clausulebibliotheek geïntegreerd met contractcreatie maakt het verschil: met één muisklik de puntjes op de i (voor een advocaat: je contract perfect).

Gastgebruiker-toegang

- voltooi de Q&A samen

Er zijn altijd van die kleine dingen die nogal remmend werken in het contracteerproces. Meer dan leuk is. Het invullen van feiten, het verzamelen van contractdata; ze vertragen transacties en relaties. Nodig anderen uit als gastgebruiker in de contractcreatieapplicatie om de questionnaire te beantwoorden.

Contractcreatie is meer in dan ‘alleen’ een versnelling. Laten we er eens in duiken. Weagree lost meer van jouw problemen op:

Blij om de deal snel te sluiten.

Toegang voor de gastgebruikers is inbegrepen bij de licentie van de uitnodigende contractcreatie gebruiker.
Icon contract automation weagree 60 contract automation
DMS contract versions management

Contract-versies beheren

De Weagree Wizard bevat een DMS (documentbeheeroplossing) ter ondersteuning van de onderhandelingsfase en is een complete end-to-end contractbeheeroplossing - de Weagree Workspace - de vaste werkplek van de gebruiker voor Contractenwerk: - daar waar de gebruiker naartoe terugkeert voor het beheer van alle lopende transacties. Het is mogelijk om contracten, contractgerelateerde bestanden, schema's en contractversies te uploaden die niet afkomstig zijn van de contractautomatisering van Weagree (dus zowel contracten ontvangen van de andere partij als contracten van Word-sjablonen buiten de Weagree Wizard).

Het beheren van contractversies en het maken van vergelijkingen kost slechts twee klikken, zoals de video laat zien:

Het is zo handig om alle contracten of transactiegerelateerde bestanden vanaf één centrale plek te beheren.

Workflows bij contractgoedkeuring

Als voor een contract of gegeven Q&A-antwoord de voorafgaande goedkeuring vereist is van het senior management of iemand anders in de organisatie, kan de goedkeuringsworkflow via Weagree verlopen. Weagree’s workflow-functionaliteit voor contractgoedkeuring biedt veel flexibiliteit en mogelijkheden:

 • Goedkeuring van senior management kan worden voorafgegaan door checks en voorwerk op juniorniveau (sequentiële workflows);
 • Workflows kunnen naast elkaar verlopen (bijv. dat een contractakkoord door operationele of financiële goedkeurders niet wordt vertraagd door gelijktijdig geneuzel van een jurist – parallelle workflows);
 • Q&A-vragen kunnen antwoordafhankelijke goedkeuringsworkflows activeren (bijv. afhankelijk van waarde of kosten – context-afhankelijke workflows)
 • Alle betrokkenen (‘approvers’ en contractmanager) kunnen met elkaar communiceren (dus om uitleg vragen, voorwaarden te verbinden aan goedkeuring of een ​​afwijzing toe te lichten).

Met de goedkeuringsworkflow van Weagree kan een organisatie effectief beleidslijnen doorvoeren of verfijnen, en de naleving ervan controleren. Een adequate workflow maakt het verantwoord contractmanagers zélf hun contract te laten opstellen, waarbij het contract pas wordt vrijgegeven na goedkeuring door de verantwoordelijke leidinggevenden.

De workflow voor contractgoedkeuring van Weagree is waarschijnlijk uitgebreider en met meer functionaliteiten dan je denkt.

Goedkeuringsworkflows bieden een juridische afdeling adequate interne controles en robuust risicobeheer: om naleving af te dwingen en delegatie van contractcreatiewerk mogelijk te maken. internal controls and robust risk management: enforcing compliance and permitting delegation of contract creation work.

Icon Contract Approval Workflow 60 contract automation
Contract reporting and monitoring

Voorkom niet-getekende contracten

Als een deal rond lijkt, starten sommigen de race nog vóór het startschot. Contracten die niet ondertekend blijven, zijn storend. Zij kunnen hiermee het voortbestaan van de onderneming op het spel zetten, bijvoorbeeld bij:

 • geen contractuele beperking van aansprakelijkheid, en
 • verlies van intellectuele eigendomsrechten.

Het minimaliseren van risico’s en het bijhouden van niet-ondertekende contracten moet heel eenvoudig zijn. Wachten op ondertekening van een contract is niet ieders eerste prioriteit… Eén klik en je ziet alle niet-ondertekende contracten die in afwachting van het startschot zijn.

Oh, en als je een datum instelt, gaat het mee. (Je filtert op een bepaalde datum of periode, en over een maand wordt het filter automatisch bijgewerkt.) De knoppen van Weagree blijven up-to-date.

Adequate and intuitive monitoring enables a legal counsel to keep track of all pending transactions.

e-Signing

Geautomatiseerde contractcreatie gaat verder dan de analoge wereld reikt. Alle contracten en contract-gerelateerde documentatie opslaan in een ander documentbeheersysteem (of van daaruit opvragen)? Data ophalen uit een externe bron of jullie eigen CRM? Weagree heeft een goed ontwikkelde, state-of-the-art API die integratie mogelijk maakt met diverse IT-applicaties (bijv. CRM, DMS of documentenbeheer, ERP, openbare bronnen).

Weagree heeft plugins voor de meest-gebruikte aanbieders van elektronisch ondertekenen (DocuSign, Evidos, Adobe, etc.). En mocht er een nog een onderteken-app zijn, dan is het vast niet ingewikkeld om ook die te ondersteunen. Zo spannend is e-signing immers niet (en de implementatie is een kwestie van minuten). Maar het bespaart wel erg veel tijd als je het implementeert.

Quick and intuitive implementation of Weagree’s e-signing plugins versnellen je ondernemingssucces.

Icon contract automation weagree 60 contract automation
Contract reporting and monitoring

Rapportages en inzicht in statussen

- overzie de werkdruk en uitstaande contracten van je team

Leidinggevenden kunnen moeite hebben om overzicht te houden over:

 • lopende transacties, of
 • de (échte) werkdruk op hun team.

Gebrek aan inzicht bemoeilijkt het begeleiden van een worstelend teamgenoot. Sommigen presteren misschien ondermaats… anderen verdrinken misschien in het werk.

Een goede wegkapitein heeft zicht op lopende zaken en inzicht in ieders drukte. Niet iedereen zegt het weten als er iets misgaat. (Echte wielrenners klagen niet als ze in prikkeldraad terechtkomen.) Het kost één klik om dat te zien.

Over rapportage en overzichten Adequate, intuïtieve rapportage- en monitoring-intrumenten stellen een afdeling JZ in staat de status van alle lopende transacties te volgen

Topkwaliteit modelcontracten komen mee

De Weagree Wizard is uitgerust met een set contractsjablonen van hoge kwaliteit. Klanten zijn vrij om de geautomatiseerde sjablonen of Q&A-opties aan te passen en uit te breiden op basis van bedrijfsvereisten.

De modelcontracten betreffen die, die we ook al delen als Word-document (in de Weagree Wizard zijn deze geautomatiseerd met een geavanceerde vragenlijst). Als licentienemer kun je deze gebruiken (en aanpassen).

Icon Model contracts templates 60 contract automation
Icon API contracting integrations 60 contract automation

API-integraties

- externe connecties

Storing all contracts and project documentation in a central document management system (or retrieving them from there). Weagree has a well-developed, state-of-the-art API, enabling integration with various IT applications. For example:

 • E-signing (e.g. DocuSign, Adobe Sign, Evidos)
 • Single sign-on (SSO (e.a. Azure, SAML, ADFS))
 • CRM (customer relations management (e.g. Microsoft Dynamics or Salesforce))
 • DMS (document management system (e.g. SharePoint or iManage))
 • ERP (e.g. SAP or Oracle)
 • Public sources

No extra charge for using the existing plugins; no extra charge for supporting you configuring our plugins, and if you want an integration that we have on our roadmap or wish list, we are happy to develop it for you.

Weagree's visie is om de connectiviteit te vergroten (en samenwerking te vergemakkelijken).

Doe het zelf: ervaar Weagree's gebruikergemak

Nu je zover bent gekomen, waarom ervaar je het niet zelf? We hebben een contracttemplate geautomatiseerd, dat je vlot door een heldere vragenlijst leidt en een aantal functionaliteiten belicht:

Ervaar de testrit yourself (it’s free, secure, and anonymous).

Icon contract automation weagree 60 contract automation

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which:

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: