Contracten schrijven: knowhow

Versnellen begint bij het goed contracten schrijven: knowhow. Contracten en contractprocessen bouwen voort op best practices en praktische ervaring. Ervaring krijg not je niet via academische boeken.

contractschrijven Opstellen van contracten

Word de expert op het gebied van contractschrijven naar wie iedereen toegaat met hun contractgerelateerde kwesties, en met het grootste zelfvertrouwen bij contracten van de andere partij onder een buitenlandse wet.

Meer informatie over de masterclasses contract schrijven.

“[…] Het is zo dat ik al heel lang voorstander ben van duidelijke taal in contracten, dus ik waardeer niet alleen wat je hebt gedaan, maar ook je uitleg van enkele belangrijke clausules die ze [studenten red.] zouden moeten weten. Uw behandeling van garanties is bijvoorbeeld precies wat ze moeten weten.” Craig A., docent [Vert. red.]
Craig A.

Een compleet boek Drafting contracts

Ons boek Drafting contracts – Techniques, best practices and recommendations related to contract drafting (340 pages, and bonus materials):

Misschien wilt u ook het boek Drafting contracts online (gratis) op deze website lezen.

Icon contract automation weagree 60 drafting contracts: know how

Modelcontracten, modelclausules, contract-checklists, knowhow

Alles wat we samen met onze klanten ontwikkelen, delen we met anderen:

  • Legal professionals share a problem: excellent model contracts are hard to find. Good model clauses are even more scarce. That’s why we have created an online platform where legal professionals can share model contracts, for free. It is where we share many of our model contracts. Sluit je aan bij onze community!!
  • Ervaringen met contracten en grensoverstijgende contracten worden gedeeld en besproken in dee LinkedIn-groep Drafting contractswij modereren de community.

“Ik stel uw inzichten en opmerkingen op LinkedIn echt op prijs en zou het op prijs stellen om uw boek te kunnen lezen …”
[vert. red.] Dudly B.

Weblog

Je kunt onze weblog volgen.

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which:

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: