Icon contract automation weagree 60 reporting monitoring contracts

Voorkom niet-getekende contracten

Als een deal rond lijkt te zijn, starten sommige mensen al met de race nog vóór het startschot. Voorkom niet-getekende contracten. Die zijn hinderlijk. Soms staat zelfs het voortbestaan van het bedrijf op het spel. Als er in jullie organisatie geen adequate, intuïtieve rapportage en monitoring is over (lopende) contracten, krijg je de nadelige gevolgen als er iets misgaat:

  • geen contractuele beperking van aansprakelijkheid, en
  • verlies van intellectuele eigendomsrechten.

Minimise risks and keeping track of unsigned contracts must be very easy. Awaiting contract signing is not everyone’s first priority…

Eén klik en je ziet alle niet-ondertekende contracten in afwachting van het startschot. Oh, en als je een datum instelt, loopt het ingestelde filter mee. Je kunt filteren op een bepaalde datum of periode, en hiervan je eigen voorgedefinieerde dashboardknop maken, en met het verloop van de tijd wordt het filter automatisch bijgewerkt. De dashboard-knoppen van Weagree blijven automatisch up-to-date.

More about het rapporteren van lopende transacties en het monitoren van uw team

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which:

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: