Internationale joint ventures - Willem Wiggers

Internationale joint ventures

This is my 150th blog post! Three years of blogging – I felt that after the publication of Drafting contracts – Techniques, best practice rules and recommendations related to contract drafting (recently by Kluwer and announced here), it would be a good idea to publish my PhD-thesis-to-be: on Internationale Joint Ventures.

Don’t be overly enthusiastic: it written in Dutch and so is this blog post:

Internationale joint ventures behelst een rechtsvergelijkende studie naar de vraag hoe voor joint-venturepartijen ver­plich­tingen ontstaan. In de eerste plaats is dat uiteraard omdat partners deze contrac­tueel overeenko­men. De vraag is dan: hoe groot is hun partijauto­no­mie? Vervolgens is de vraag in hoe­verre partners verplicht raken als zij on­der­werpen niet (goed) hebben geregeld. Dan geldt al of niet een loyali­teits­plicht, gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, een fiduciary duty, een Treuepflicht, abus de droit of ander equivalent van de objectieve goede trouw.

Om het complete eboek te downloaden, kunt u zich hier inschrijven voor Weagree’s free eBooks (alleen registratie van naam en email-adres is vereist). De link in de bevestigingsmail brengt u vervolgens naar de download-pagina.

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which:

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: